300 meter langt sten-rev etableres ved Livø

300 meter langt sten-rev etableres ved Livø

I Limfjorden skal der i den kommende tid sikres mod iltsvind, oplyser Limfjordsrådet.

Til dette formål har rådet fået tilladelse til at anlægge et 300 meter langt og 40 meter bredt sten-rev, bestående af 18.000 kubikmeter sten, Nordvest for Livø.

I en kommentar til anlæggelsen, siger Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen, at stenrevet er en del af det erfaringsmateriale, som danner baggrund for det, der skal stå i vandmiljøplan 3. Altså om et sådan sten-rev kan bruges til at fjerne næringsstoffer, primært kvælstof fra Limfjorden.

Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget omkring 20 millioner kroner til etableringen af Livø-revet, samt de videnskabelige målinger der gerne skulle dokumenterer virkningen efterfølgende.

Hos landbrugets videnscenter,SEGES glæder afdelingsleder Jens Albæk sig over investeringen og håber at man ved at genetablere dette sten-rev ved Livø, kan få en mere robust Limfjord med lagt færre dage med iltsvind. Han påpeger at det gerne skulle resultere i en normalisering af landbruget langs fjorden.

Man har fra Kystdirektoratet vurderet, at en konsekvensvurdering samt en VVM-redegørelse, ikke er nødvendig ved etableringen af dette Livø-rev. Der er dog en fire ugers klagefrist på denne afgørelse.

Arbejdet med det kvælstofrensende Livø-rev starter sidst i oktober 2016.