AS SCAN

Norske millioner skal reducerer sæl-bestanden

Udgivet af FiskerForum den 07-02-2019 · info@fiskerforum.dk

Norske millioner skal reducerer sæl-bestanden

Norske millioner skal reducerer sæl-bestanden

Norge handler helt anderledes kontant end Danmark, når det drejer sig om sæler. I Norge har det norske »Nærings- og fiskeridepartementet« netop fastsat en tilskudsramme på 2,5 mio NOK for sælfangst, gældende for 2019. Tilskuddet kan øges hvis det viser sig nødvendigt.

I erkendelsen af, at problemet med sælerne er stadigt stigende samt meget presserende og som dermed har skabt ubalance i naturen, er de norske myndighederne ikke helt uvillige til at kigge på at gøre »sæl-fanger erhvervet« mere permanent.


Harald T. Nesvik udtaler som Norsk Fiskeriminister, at tilskuddet skal bidrage til at der under sæl-kvoten tages flest mulige sæler og at branchen dermed kan skabe størst mulig værdi af de fangede sæler. Fiskeriministeren forslår i samme omgang en helt nu tilskudsmodel.


Målgruppen for tilskudsordningen er fiskeriet og modtagestationer for sæl-produkter.


Der gives 250.000 kroner i grund-tilskud til hvert fartøj som opfylder kravene, og dertil et fangstafhængigt tillæg, der fordeles efter hvor mange sæler der landes. Dette tilskud kan maksimalt andrage 1 million NOK pr. fartøj, desuden er der i forslaget mulighed for også at sætte 250.000 NOK af til sæl-modtagestationen.


Betragtelig norsk sæl-kvote


Der er fastsat en kvote på 26.000 grønlands-sæler med en alder på et år eller ældre i Vester-isen og 7.000 grønlands-sæler i Øst-isen. Fangstperioden er fastsat fra mandag den 1. april til og med søndag den 30. juni i Vester-isen og fra onsdag den 20. mars til og med lørdag den 1. juni i Øst-isen.


Det er det norske Fiskeridirektorat, som administrerer ordningen og som udbetaler tilskuddene. Fartøjer som ønsker at deltage i årets fangst må søge Fiskeridirektoratet region Nord om dette og gerne inden fredag den 15. februar, mens ansøgnings-fristen for tilskudsordningen er sat til fredag den 1. mars 2019.


Sæl-kød har et meget højt proteinindhold og er derfor eftertragtet kød og bruges i alle slags opskrifter, såsom bøf, gryderetter, pandestegt eller som steg, hvor det meget møre kød har en meget fin tekstur og smag. Sæl-kød er blevet et højkvalitets-produkt, som nu også serveres på restauranter. Man finder ikke bedre kød, så potentialet ude på markedet er kæmpe stort og ligger lige til højrebenet.


De Norske retningslinjer for tilskud til sæl-fangsten 2019 (pdf-format)Kilde: Regjeringen.no
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Fiskerforum.com Media Info
Hanstholm Fiskeriforening
Vonin
Bue Net
Gedhus Consult
A/S O.V. Jørgensen - Hundested Fiskeexport
Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste
Quiksling - Water Rescue
Vest-El Aps