AS SCAN

Fartøjsbytte i Nordjylland

Udgivet af FiskerForum den 11-01-2019 · info@fiskerforum.dk

Fartøjsbytte i Nordjylland foto: Familien Nielsen foran nyerhvervelsen og nye »Hanne Due« - Mads Nielsen

Fartøjsbytte i Nordjylland foto: Familien Nielsen foran nyerhvervelsen og nye »Hanne Due« - Mads Nielsen

Henover julen og nytåret faldt de sidste aftaler på plads mellem familien Tindskard med HG 64 »Sigmundur« og familien Nielsen med A 357 »Hanne Due«, der med skæring 1. januar 2019 nu har byttet både fartøj og kvoter.

En handel, som alle også yngste mand i familien Nielsens fiskeri, Mads Nielsen (24 år) er godt tilfreds med. Han skal fremover indgå i fiskeriet med den nye »Hanne Due« sammen med broderen Mikkel og faderen Allan. Sidstnævnte har de sidste 6 år været sammen om trawleren »Hanne Due«, købt i 2013 af Kent Jørgen Larsen.


De tre fiskere fra Hals har nøje vurderet på muligheden for køb af andet fartøj. Et fartøj der gerne skulle passe ind i fremtidsplanerne for familiens fiskeri, men som også skulle tilgodese en ønskede ændring i fiskeriet efter flere forskellige arter. Ønsket her har været ikke kun at fiske efter jomfruhummer og torsk og sej, men også i fremtiden at kunne supplere med et industrifiskeri efter tobis og brisling. En ændring, som specielt alderspræsidenten ombord, Allan og yngste mand Mads, ser som en mulig og nødvendig udvidelse af fiskeriet og dermed indirekte en spredning af risikoen. Således et dårligt kvote-år for enkelte arter ikke nødvendigvis stopper fiskeriet fuldstændigt, men istedet og i øget udstrækning giver mulighed for at rigge om til andet fiskeri.


Planen er, at Mads Nielsen indgår som partsfisker på lige fod med broderen Mikkel og faderen, der med sine to sønner ved roret, kan begynde at tænke over en fornuftig løsning og plan for en mulig fremtidig tilbagetrækning.


Økonomisk støtte og lånefisk


Men inden dette sker, arbejder den nye partsreder Mads Nielsen på, med sine økonomiske rådgivere, om at få del i støttekroner og lånefisk til yngre fiskeres førstegangsetablering. Noget der virkeligt kan få Mads Nielsen op af stolen, for som han selv siger, »Det er dejligt, at der gives støtte til nyetablerede fiskere til financering af køb i fiskeriet. »Men det ser jo nærmest håbløst ud,« forklarer Mads Nielsen til FiskerForum.dk. Han fortæller videre, at alene inden der gives tilsagn om tilskud, skal ansøgeren nærmest smyge sig igennem et nåleøje af bureaukratiske vurderinger og kommer man overraskende igennem på den anden side her, skal man yderligere passes ind i definitionen af Fiskeafgiftsfondens opfattelse af en fisker og derefter findes »antagelig«, jævnfør artikel 10, i forordningen nr. 508/2014 - »så kan det vist ikke blive mere højtragende,« forklarer Mads Nielsen videre. Han syntes at man istedet for snævre bureaukratiske uforståeligheder, hellere fra myndighedernes side, skulle tage en snak med ansøgeren og derved måske også oftere komme ud og ned på jorden, fra de støvede kontorer, for i det mindste at opleve og få en større forståelse af virkeligheden. En virkelighed, der efter Mads Nielsens mening, ligger fjernt fra Fiskeafgiftsfondens. Der med et direkte ugennemskueligt papirvælde, nærmest syntes at lukke af for støtte og ikke som det burde være tilfældet, give støtten til nye fartøjsejere i fiskeriet.


Trods disse uoverskuelige forordninger og paragraffer, så ser yngstemanden i familien Nielsen lyst på fremtiden. Truende »Brexit« skyer over britisk fiskefarvand efter 29. marts 2019 og eller EU landingsforpligtelsen, preller af på den optimistiske nordjyde, der istedet har valgt at se på mulighederne og ikke så meget på det modsatte, som man ifølge Mads ikke kan bruge til noget alligevel.


Planen er lagt og allerede i næste uge forventer Mads Nielsen, at den nye »Hanne Due« efter nogle få justeringer på dækket og efter at få rigget grejerne ombord, stævner ud fra Hals og sætter kurs og fart til Skagerrak efter jomfruhummer og anden krøjfisk. Til et fiskeri, så skibet rigtigt kan komme til at vise sit værd og besætningen ombord, i den noget større båd, også kan prøve kræfterne af. Forholdene ændres også i båden, hvor der både bliver mere plads og rum at færdes i, så hver mand kan få sin egen kahyt. Om ændringerne i arbejdsfordelingen forklarer Mads, at det deles mellem brødrene, med 7 dage ude og derefter 7 dage hjemme. Endvidere vil det være Allan »senior« Nielsen der vil stå i styrhuset sammen med Mads, når tobis-sæsonen går igang her til april. Der bytter faderen Allan og broderen Mikkel plads ombord, så Mikkel i familiekutteren og garnbåden »Henriette Due« i denne periode mere går efter kul-søer i Kattegat og senere torsk og rødspætter ud for Hirtshals. Dermed får Mads også muligheden for at lære industrifiskeriet bedre at kende, inden han selv skal stå ved roret.


Efter tobisfiskeriet er overstået og inden brislingefiskeriet går igang, er det meningen at nye »Hanne Due« skal have en ordentlig overhaling, med en fuldstændig og gennemgribende sandblæsning af hele skibet, efterfulgt af en metallisering og maling af fartøjet, så det står knivskarpt og flot, nærmest som en nybygning efterfølgende.


FiskerForum.dk ønsker besætning og »Hanne Due« tillykke samt god vind og et godt fiskeri fremover.FiskerForum.dk

Bue Net
Granly Diesel A/S
Bue Net
Frydendahl Fiskenet
TSR Electronic
Dofita
Lemvig Maskin- & Køleteknik
Fibras Industriales S.A.
Bredgaard Bådeværft Aps
AS SCAN