AS SCAN

Danske fiskerihavne lander 9 pct. flere fisk i 1. halvår 2018

Udgivet af FiskerForum den 10-10-2018 · info@fiskerforum.dk

Danske fiskerihavne lander 9 pct. flere fisk i 1. halvår 2018. foto:Grafen viser den stigende værdi af landinger i danske fiskerihavne

Danske fiskerihavne lander 9 pct. flere fisk i 1. halvår 2018. foto:Grafen viser den stigende værdi af landinger i danske fiskerihavne

Det er danske havne der refererer til Fiskeristyrelsens seneste offentliggjorte tal for landinger af fisk i 10 udvalgte havne i 1. halvår 2018. Statistikken viser, at der er sket en markant fremgang i landingsværdien på 9 pct. i forhold til landingsværdien for 2017.

Direktør i Danske Havne, Tine Kirk Petersen, udtaler at »Tallene viser, at danske fiskerihavne fortsat står stærkt«. I alt blev der ilandbragt fisk for 2,1 mia. kr i 1. halvår 2018, hvilket svarede til en forøgelse på hele 9 pct. i forhold til samme periode i 2017. Mængdemæssigt blev der ilandbragt 701.666 tons fisk, hvilket svarede til en reduktion på 12 pct. i forhold til 2017 tallene.


De tre største fiskerihavne er Skagen, Hanstholm og Thyborøn. Disse tre havne stod tilsammen for at tage imod 6.943 landinger. Skagen er mængdemæssigt landets betydeligste fiskerihavn og havde i 1. halvår af i år en markedsandel på 37,7, mod Thyborøn på 27,3 pct. og Hanstholm 17 pct.


Tine Kirk Petersen, Direktør i Danske Havne udtaler: »Det er vigtigt at understrege, at Danmark er EUs største fiskerination med landinger for en værdi af 3,6 mia. kr.; at fiskerierhvervet bidrager med 12,5 mia. kr. til BNP, og fiskerihavnene i Danmark betyder en lokal beskæftigelse på op til 10 pct.«


Danmarks største fiskerihavne samarbejder og erfaringsudveksler løbende i regi af Danske Havnes Fiskerihavneforum.Kilde: Danske Havne
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Fiskerforum.com Media Info
Bredgaard Bådeværft Aps
Granly Diesel A/S
Seatech
Erik Høgh-Sørensen (DF)
SeaMaster
Fiskeriskolen Thyborøn
Besrad
Karstensens Skibsværft A/S