AS SCAN

Norske forskere har udviklet ny »fiskesimulator« for EU

Udgivet af FiskerForum den 10-10-2018 · info@fiskerforum.dk

Norske forskere har udviklet ny »fiskesimulator« for EU. Foto: Petter Olsen Nofima

Norske forskere har udviklet ny »fiskesimulator« for EU. Foto: Petter Olsen Nofima

Det europæiske MareFrame RT D-projekt, der støtter udviklingen af nye værktøjer og teknologier samt vurderingsmetoder, har modtaget et webbaseret beslutningsstøtteværktøj fra professor Michaela Aschan og samfundsvidenskabsmand Kåre Nolde Nielsen fra UiT i Norge.

Et dataværktøj der giver fiskerene en visuel beskrivelse af hvad der sker med fiskene og økosystemet i havet, afhængigt af hvilke arter der fiskes på og i hvilke mængder. Dette dataprogram er nu tilgængeligt med støtte fra det Europæiske MareFrame-projekt.


Seniorforsker ved Nofima Petter Olsen siger om dataprogrammet, »Norge har ét af de beste forvaltningssystemer for fiskeri i hele verden, derfor er erfaringerne fra den norske forvaltningsmodel, så vigtig for EU i dette projekt,« forklarer Petter Olsen videre. For her kan fiskere, fiskeriorganisationer, fiske-industrien og myndighederne selv udforske forskellige scenarier, med værktøjet som kan beregne og visualisere hvad der sker med arterne i økosystemet.


Dataværktøjet bruger beregninger udfra den historiske udvikling, når udviklingen af bestande og arter skal forudsiges og beregnes for fremtiden.


Mål for et bæredygtigt fiskeri


Det europæiske MareFrame system har netop til opgave, at få et mere bæredygtigt fiskeri, ved blandt andet at involverer fiskerne i langt højere grad end tidligere og dermed tage et større hensyn til hele økosystemet.


Det unikke system kan foretage interaktive modelberegninger og ovenikøbet definerer hvilken forvaltning der vil falde bedst ud. Systemet kan eksempelvis illustrere hvad der skal til og hvor lang tid en given fiskeart er om at komme sig og atter blive bæredygtigt og lønsomt at fiske.


Systemet omfatter allerede modeller af i alt 7 europæiske havområder og et område ud for New Zealand. Baseret på et utal af forskellige forvaltningsmetoder, har systemet beregnet hvad der virker best og hurtigst samt ikke mindst hvad der i givet fald overhovedet ikke virker. Ligeledes er der indlagt i systemet en økonomisk beregning, der gør det muligt ikke kun at styre udfra hvor mange fisk der kan tages ud af et givent område, men også hvor lønsomt det er at fange hvor mange fisk, for at opnå den bedste mulige opnåelige pris.


Måleværktøjets unikke måde at beregne på, er sket i samarbejde med fiskerne selv og forskere samt myndighederne, som i fællesskab ved at besvare forskellige spørgsmål, har dannet grundlag for hele dataprogrammet.


Alene denne dialog har fået forskere og fiskere til at snakke mere sammen med hinanden og den vej rundt fundet større forståelse for sammenhængskraften i fiskeriet.


To af de vigtigste resultater af projektet, har været at få plads til beregningsværktøjet samt at få vendt op og ned på processen, med at få forvaltningen styret nedefra og ikke omvendt, oppefra og ned. Det vil sige at lade fiskerne og fiskeorganisationerne komme til med idéer og løsninger, på hvorledes fiskeriet kan gøres mere lønsomt. Det vil desuden skabe større loyalitet til beslutningerne der endeligt tages.


MareFrame-værktøjet tager hensyn til udviklingen i hele økosystemet.


Du kan læse hele artiklen her på Nofima.noKilde: Nofima.no
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Granly Diesel A/S
Dofita
VestjyskBANK
Nordjyske Bank
Westdiesel
Simrad a Kongsberg Company
Atlantic Shipping
Karstensens Skibsværft A/S
West Ship