AS SCAN

Store bytte-dag i Kattegat

Udgivet af FiskerForum den 19-02-2018 · info@fiskerforum.dk

Store bytte-dag i Kattegat  Foto: fra Brians ankomst til Østerby havn med sit nye fartøj RS 73 »Annika« - Andersson Læsø Posten

Store bytte-dag i Kattegat Foto: fra Brians ankomst til Østerby havn med sit nye fartøj RS 73 »Annika« - Andersson Læsø Posten

Når talen falder på store bytte-dag, forbinder vi det nok for det meste med julen, men den er jo for længst overstået. Så denne byttehandel er af en helt anden kaliber. Her er der tale om to fiskefartøjer, der her i begyndelsen af det nye år, istedet har byttet ejere.

FN 81 »Betina Kruse« og RS 73 »Annika« har byttet ejer og det var ovenikøbet en byttehandel som skipper Brian Kruse Valentin med FN 81 »Betina Kruse« og Kim Lykke Petersen med RS 73 »Annika«, hurtigt kunne blive enige om.


»Betina Kruse« stod til en større overhaling og ombygning her i starten af 2018 og da det kom Kim for øre, var det blot en opringning og en snak der skulle til, før de stod sammen over en sodavand og aftalte det kommende bytte. Fra ord til handling behøver der ikke være ret langt, så håndtrykket blev givet kort efter, som bekræftelse på handlen mellem de to fiskere.


Fik byttet båd og ny mand ombord


Der ligger altid en historie bag fiskeriet. Det gør der også i Brian´s tilfælde. Som ganske ung knægt fra Folkeskolen og i niende klasse, var skolen, som Brian udtrykker det, lidt gab og langtrukken samt en smule kedelig. Brian trængte på det tidspunkt simpelthen til luftforandring i nogle måneder. Skolen var med på ideén, med nogle måneder til søs med fiskeri. Fiskeren Torben blev hentet ind på kontoret, for at bekræfte overfor inspektøren, at han ville drage omsorg for Brian´s læring de kommende måneder. En aftale blev bekræftede, og den ønskede hyre på fiskekutteren, hvor Torben selv arbejdede, blev bevilget.


Fiskeriet var en succes for unge Brian, der kom ud på den anden side, som en ung og helt anderledes målrettet knægt. Brian husker stadig tilbage på de 3 måneder med glæde, hvor han lærte frihed under ansvar på jobbet. Men som han med et lille smil på læben og et grin fortæller, »Så må Torben jo selv tage ansvaret for hvordan jeg er blevet«. Torben er idag med ombord på den nye »Betina Kruse«, hvor elev og læremester nu har byttet roller. »Nu er det Pay-Back Time,« giner Brian videre, »så nu må vi se om han kan holde tiden ud, eller om han istedet vælger at løbe skrigende bort,« forklarer Brian videre, dog underforstået at begge fiskere har det helt fint med hinanden, men selvfølgelig benytter enhver lejlighed til at drille.


Han glæder sig da også til, at de to igen skal fiske sammen, for med den noget mindre »Betina Kruse«, var fiskeriet her et fiskeri alene om bord uden mandskab. Det sociale aspekt, som tidligere også var en del af Brians liv, bliver nu igen som før. På sigt overvejer den nye indehaver med den godt 47 tons tunge kutter, at få yderligere en medhjælper om bord. Gerne en ung mand, som Brian kan hjælpe igang, som han selv blev det i sin tid. Unge, som Brian helst ser mange flere af, for det er jo dem, der skal føre traditionen og fiskeriet videre.


Jomfruhummer til Læsø Fiskeindustri


Fiskeriet bliver ikke meget anderledes end tidligere, blot vil det være i en lidt større skala og fortsat efter jomfruhummer. Hummer som fortsat bliver leveret til Læsø Fiskeindustri. Fiskeindustrien der som tidligere også her har været indeover handlen med den noget større båd til Brian. Et fiskeri, som fremover udvides til mellem 180 til 200 dage om året, imod havdagene på den mindre båd, der på et godt år blev til knapt 140 dage. Det er da også meningen at fiskeriet, med den nye båd, skal lægges lidt om, så det ikke længere kun foregår omkring Kattegat, men også ind imellem kan strække sig ud i Skagerrak. Samtidig har Torben og Brian også aftalt indbyrdes afløsning, så der også bliver lidt frihed til fiskerne, så man kan gå i land samtidig med fiskeriet fortsætter.


I øjeblikket går Brian og rigger den nye »Betina Kruse« op med hummer trawl. På to tromler, så der altid er en reserve med, i det tilfælde man skal rigge over. Han mangler blot papirerne på overflytning af egne kvoter, så er han klar til at sætte kurs og fart til fiskeriet igen. »Nu har jeg været væk fra fiskeriet i snart 3 uger, så nu er jeg begyndt at blive lidt rastløs, og savner havet, « afslutter skipper Brian Kruse Valentin sin snak med FiskerFourm.dk.


Skibsmægler Ferdinandsen har hjulpet med handlen


Byttet med Kim Lykke Petersen fra Bønnerup Strand, er foretaget gennem skibsmæglerfirmaet NB Ferdinandsen i Gilleleje og har kun drejet sig om fartøjerne.


Ønsket var en båd under 10 meter, uden bureaukratisk vrøvl


Fiskeren fra Bønnerup Strand Kim Lykke Petersen med RS 73 »Annika« har nu fået den noget mindre glasfiberbåd på knapt 10 meter til Bønnerup, og som altid har den flittige fisker kastet sig over opgaven med ildhu. Kim har travlt med at få båden bragt op i gear, og klar til fiskeriet efter hummer og tunger samt blandet fisk i Kattegat. Denne gang med et fartøj, hvor det er meningen at landingerne foretages dagligt, og tilfører auktionen og fiskehandlen i Grenå, friske fisk fra havet ud for Djursland.


Dagene er dog gået lidt anderledes end forudset for Kim. For undervejs og inden fiskeriet rigtigt kunne komme igang efter byttet, har der alligevel været lidt drillerier med hydraulik og tromler. Men ikke mere end Kim var sat i udsigt. Hvilket også gælder den større omgang, som han til maj, har sat et par måneder af til at få lavet og løst. Det bliver en større tur med bunden af fartøjet, samt nogle andre små-reparationer. Ting som Kim allerede havde udset sig inden kontrakten blev skrevet. En opgave som han elsker at gå til, for der er ikke noget bedre for Kim, at løse de små og større udfordringer, der ligger i at optimerer fiskeriet og finde den mest rationelle måde, at udfører sit erhverv på.


Årsagen til at fiskeren fra Bønnerup Strand gerne ville indgå en byttehandel med det mindre glasfiber fartøj, skal ses i lyset af det mere og mere kontrollerende og bureaukratiske system, der efterhånden har bygget sig op omkring fiskeriet. »Man kan jo snart ikke sætte grejerne i vandet, før man får den første bøde på 5.000 kr.«, lyder det fra Kim. Der i forvejen har det svært med det snærende kontrolsystem. Han så hellere der var lidt mere frihed og ansvar i fiskeriet, med knapt så mange papirer og formularer fremadrette. Det bliver heldigvis også tilfældet med den nye båd på under 10 meter. Der samtidig også giver den østjyske fisker den økonomiske frihed, hvis pludselig ryggen skulle drille lidt igen. Så er det knapt så vigtigt og nødvendigt, at skulle på havet. Det giver en vis ro og mulighed for at restituere sig, uden hele tiden at bekymre sig om økonomien.


Helbredet og ryggen


Rygproblemer har også været en medvirkende årsag til, at valget er faldet på den mindre glasfiberkutter. Båden har fået installeret slingretank og automatisk lossebom samt hæve-sænkebord i forbindelse med indhalingen af fisk. Arrangementer der gør livet lidt lettere og noget nemmere mht. håndtering af fisk, når det sker med de helt rigtige ergonomiske løft.


Både Brian og Kim går nu begge, og venter på papirerne på bådene går i orden, så de kan komme på fiskeri igen. Herfra FiskerForum ønskes begge god vind, med hvert deres »Nye« fartøj.FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Bue Net
Hvide Sande Havn
Thyborøn Trawlbinderi
Intech International
Pon Power
Seatech
Nordsøtrawl
Westdiesel
Gunnar Utbults Fiskekonsult