AS SCAN

Max. fem torsk om dagen for lyst- og fritidsfiskere

Udgivet af FiskerForum den 21-12-2017 · info@fiskerforum.dk

Max. fem torsk om dagen for lyst- og fritidsfiskere  Foto: kort over zoneopdelingen i de danske farvande

Max. fem torsk om dagen for lyst- og fritidsfiskere Foto: kort over zoneopdelingen i de danske farvande

Reglerne om, at man som lyst- eller fritidsfisker i Danmark højst må tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø, gælder også i 2018.

For at genoprette torskebestanden blev der sidste år op mod nytåret 2017 indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag, når de fisker i den vestlige Østersø. Området dækker alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.


Se kortet over, hvor begrænsningerne gælder


Reglerne betyder, at man som lyst- og fritidsfisker højst må tage 5 torsk pr. dag med i land.


I perioden 1. februar til 31. marts må du dog højst tage 3 torsk pr. dag med i land.


Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker i området med en turbåd. Priserne for fisketegn ændres ikke ved årsskiftet, så det er stadig billigt at fange sine egne fisk.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk

Atlantic Fair 2019 - UK
Fiskerforum.com Media Info
Ejgil Knudsen
Kynde og Toft
Hvide Sande Shipyard, Steel and Service
West Ship
Thyborøn Skibs & Motor.
Granly Diesel A/S
TSR Electronic
Værftet A/S