3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Østersøen: Ålene vandt men torsken tabte stort

Udgivet af FiskerForum den 10-10-2017 · info@fiskerforum.dk

Østersøen: Ålene vandt men torsken tabte stort

Østersøen: Ålene vandt men torsken tabte stort

En halv sejr for Ålene, der ikke fik dødsstødet af Ministerrådet, men det overskygges fuldstændigt og desværre af et rædselfuldt resultat for torsken i Østersøen, med de uforståelige lukkeperioder, der ingen hold har i virkligheden.

En virklighed som selv biologerne nu argumenterer for, at lukkeperioderne helt skal fjernes og kvoten på torsk skal sættes op. Men intet fandt nåde i EU´s Ministerråd,


Så det er som Danmarks Fiskeriforening skriver i en kommentar til forhandlingerne, en katastrofal aftale for torskefiskerne i Østersøen.


Det er et endnu ringere resultat for torsken i Østersøen end man stod med inden ministerrådsmødet, for det blev ikke kun til en fortsættelse af en lukkeperiode i den vestlige Østersø, men også til indførelse af en lukning i den østlige Østersø. Samtidig blev det ikke til en forøgelse af kvoten for torsk i den vestlige Østersø.


Chikane af Danmark og dansk Fiskeri


Danmarks Fiskeriforening og den danske fiskeriminister har arbejdet benhårdt for, at slippe for lukkeperioderne og få en stigning på torskekvoten i den vestlige Østersø. Helt som anbefalet i den biologiske rådgivning, men selv biologernes anbefaling, vandt ikke gehør i Ministerrådet.


Det er da også en rasende fiskeriformand Svend-Erik Andersen, der kalder forløbet for fuldstændigt utroværdigt og en direkte chikane af Danmark og dansk fiskeri. Formanden påpeger især, at det er svært, når et land som Sverige, hverken vil lytte til argumenterne fra den biologiske rådgivning eller sikre kystfiskeriets indtjening.


(red. Svensk argumentation »Det finns så mycket vi inte förstår« og det kan man jo ikke argumentere imod..)


Netop lukkeperioderne er en torn i øjet for hele branchen. For lukningen er ikke kun katastrofal for fiskerne, den rammer også de følgeerhverv, der er i fiskeriet.


Næstformanden for Danmarks Fiskeriforening Kim Kær Hansen kalder direkte resultatet af forhandlingerne for utilfredsstillende, tåbelige og helt uden biologisk begrundelse. Fiskerne er voldsomt frustrerede, der har fulgt nattens forhandlinger i Luxembourg om næste års kvotegrundlag i Østersøen.


Ellemann kæmpede til det sidste


Der er dog grund til at rose den danske delegation i Luxembourg. Den danske fiskeriminister Karen Ellemann, har gjort en kæmpe indsats for at overbevise de andre lande om, at der var grundlag for en kvotestigning og ingen brug for lukkeperioder. Michael Andersen er som chefbiolog hos DFPO ligeledes rystede efter nattens forhandlinger. »Når man ikke vil bruge den videnskabelige rådgivning, man ellers hylder i skåltalerne, til at hjælpe de fiskere, som man også hylder i de samme taler, så er det meget svært,« siger Chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening og fortsætter, »Man insisterer på at opretholde en lukning, som er katastrofal for fiskerne og følgeerhvervene, ene og alene fordi man ikke forstår hvad der ligger i den biologiske rådgivning,« slutter Michael Andersen og peger på, at det lige så meget handler om mennesker man rammer og ikke torsk man beskytter.


Det kystnære fiskeri smuldre væk ifølge foreningsFormanden


»Resultatet af EU´s ministrenes beslutning om torskekvoter og lukkeperioder for 2018 er skræmmende. Det betyder, at fiskeriet i Østersøen smuldrer væk. Det sker måske ikke fra den ene dag til den anden, men det som alle gerne vil have, et lokalt og kystnært fiskeri smuldre væk for øjnene af os, uden at nogen gør noget ved det.«Kilde. Danmarks Fiskeriforening PO
FiskerForum.dk

Atlantic Fair 2019 - DK
Granly Diesel A/S
Besrad
Fiskeriskolen Thyborøn
Erik Høgh-Sørensen (DF)
Thyborøn Skibs & Motor.
Hirtshals Havn
Daconet
Pronomar
Hanstholm Samlecentral