AS SCAN

Frifundet for ulovligt fiskeri: Bevismateriale var ulovligt

Udgivet af FiskerForum den 22-01-2017 · info@fiskerforum.dk

Frifundet for ulovligt fiskeri: Bevismateriale var ulovligt

Frifundet for ulovligt fiskeri: Bevismateriale var ulovligt

Greenpeace risikerer at få en erstatningssag på halsen fra Gilleje-fiskeren Per Klug, som i 2012 blev dømt for at have fisket ulovligt. Nu er han blevet frikendt.

Per Klug blev torsdag frikendt i Østre Landsret og slipper dermed for at skulle betale de i alt 430.000 i bøde og beslaglæggelse, som byretten dømte ham til, samt sagsomkostninger.

Anklagen byggede udelukkende på det materiale, som Greenpeace havde fremlagt, hvilket ifølge fiskerens advokat nærmest er det samme som at udlicitere efterforskning til private interesseorganisationer. Nu overvejer fiskeren at rejse sag mod Greenpeace for den tort, han har lidt.

Ulovligt bevismateriale
Landsdommer Katja Høegh siger til Frederiksborg Amts Avis, at det under sagen blev nævnt, at det har været teknisk muligt for Greenpeace at manipulere med det materiale, de indhentede via deres GPS'er og efter et halvt år gav videre til politiet. Hun betegner derfor bevismaterialet for ulovligt.

Greenpeace og en af deres aktivister er tidligere blevet idømt bødestraf for at have trængt ind på flere kuttere i Gilleleje Havn for at montere GPS-sager i et forsøg på at bevise ulovligt fiskeri i en zone af Kattegat, hvor der er totalt forbud mod fiskeri.

Den frifundne Per Klug er også formand for Gilleleje Havn.

Kilde: SN.dk
Granly Diesel A/S
Fiskerforum.com Media Info
Stenbjerg Net
Cosmos Trawl - specialists in efficient, modern fishing gear
Thyborøn Havn
MarineServicen - Hanstholm - Thyborøn
TSR Electronic
AS SCAN
Hirtshals Havn
North Sea Ship Agency