Besøg vores mobil side
 .

VilkĂĽr for fiskeri af visse industriarter

Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen.


Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen mü maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrÌnse overskrides pü 2 pü hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, mü fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Süfremt vilküret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af ürsmÌngder. Efter enhver periode pü minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrÌnser ikke.


Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.


Fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Forsøgsfiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 35 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 45 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.


Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.


Fartøjer der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Forsøgsfiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.


Fiskeri af brisling i Vestlige Østersø (22R11;24).


Fartøjer der fisker brisling i Vestlige Østersø (22R11;24), mü maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrÌnse overskrides pü 2 pü hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 25 %, mü fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Süfremt vilküret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af ürsmÌngder. Efter enhver periode pü minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangst-grÌnser ikke.


Fiskeri af brisling i Østlige Østersø (25R11;32).


Fartøjer der fisker brisling i Østlige Østersø (25R11;32) bortset fra fartøjer, der fisker i henhold til tilladelse nr. 1205, mü maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrÌnse overskrides pü 2 pü hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 25 %, mü fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Süfremt vilküret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af ürsmÌngder. Efter enhver periode pü minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangst-grÌnser ikke.


Fixpunkter for sildebifangster i Nordsøen, Skagerrak/Kattegat og Østersøen,


For 3. kvartal 2018 afsÌttes indtil videre følgende mÌngder til bifangster af sild i industrifiskeriet:  • Nordsøen 4.000 tons

  • Skagerrak og Kattegat 2.500 tons

  • Østersøen 500 tons


MÌngderne administreres som fÌlles mÌngder for alle fiskerier. Skønnes de afsatte mÌngder opfisket inden udgangen af 3. kvartal, tages der stilling til om fiskeriet kan videreføres.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. juli 2018”.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik