Besøg vores mobil side
 .

eLog version 10.1.1 med mindre rettelser er frigivet

- Overførsel af ombordvÌrende fangst er rettet, sü det igen foregür automatisk, hvis der er markeret ingen landing ved ankomst.
- OpmÌrksomheden henledes pü, at første gang ombordvÌrende fangst overføres, kan det forekomme, at fangstomrüde og økonomisk zone ikke er anført, eller at der vises en fejlmeddelelse om forkert økonomisk zone. Den økonomiske zone i den overførte fangst skal rettes, hvis fejlmeddelelsen om forkert økonomisk zone vises.
- Farvand 1B (Barentshavet) er inkluderet i listen over farvande.
- Musling- og østers fiskere skal angive en Natura2000 kode, hvis fangsten tages inden for et Natura2000 omrüde. En liste over de koder, der skal anvendes, vil blive offentliggjort pü Fiskeristyrelsens hjemmeside den 1. maj 2018.

Vi har modtaget henvendelser fra enkelte fiskere, der har haft problemer med at aflevere landingserklæringen, når fartøjet er tilmeldt og befinder sig inden for en geofencing zone. Den problemstilling er vi i gang med at analysere sammen med leverandøren af FOE’en.

Det henstilles desuden til, at man ikke lukker sin eLog klient, før man har modtaget en kvittering på en afsendt landingserklæring. Hvis eLog klienten er lukket, når kvitteringen på en landingserklæring modtages i FOE’en, vil den ikke kunne vises i eLog klienten.

Den nye version og den tilhørende øvelses version (dummy) kan hentes pü hjemmesiden under Erhvervsfiskeri/Indberetning og føring af logbog/Elektronisk logbog.

10.1.1 Dummy: http://webfd.fd.dk/elogbog/VesselClient/ApplicationInstallationServlet?version=10. 1.1-dummy

Fiskeristyrelsen • Nyropsgade 30 • 1780 København V
Tlf. 72 18 56 00 • EAN 5798000008700 • mail@fiskeristyrelsen.dk • www.fiskeristyrelsen.dk

10.1.1
Klient: http://webfd.fd.dk/elogbog/VesselClient/ApplicationInstallationServlet?version=10. 1.1

eLog version 10.1.1 skal vĂŚre installeret senest den 15. maj 2018.

Som beskrevet ved frigivelsen af version 10.1.0 skal følgende øvrige større Ìndringer fremhÌves:

- ved afrejse skal fartøjets EU identifikation angives. (For ikke at skulle angive EU identifikation ved hver afrejse, anbefales det at indføje oplysningen under "indstillinger/forudfyldte oplysninger".)
- ved hver fangst skal økonomisk zone fremover udfyldes med den nationale økonomiske zone, også selvom fangstrejsen kun foregår inden for EU's fiskeriområde. Ændringen skyldes nye EU krav til udveksling af fangstoplysninger mellem EU medlemslandene.
- i landingserklĂŚringen, skal landingsdato


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik