Besøg vores mobil side
 .

Svenskerne forbyder ålefiskeri fra November til Januar

Udgivet af FiskerForum den 24-05-2018 · info@fiskerforum.dk

Det er den svenske Hav- og Vattenmyndighed, der nu indfører forbundet mod fiskeriet efter ål i de kystnære svenske områder mellem den 1. november og 31. januar. Forbuddet forventes at reducerer det svenske ålefiskeri med yderligere 22 procent.

Beslutningen fra HaV er taget efter en høringsrunde blandt intersenter, som fiskeriorganisationerne samt offentlige institutioner og andre interessegrupper med tilknytning til fiskeriet, skriver Ingemar Berglund som leder af afdelingen for fiskeriforvaltning på havet i Sverige, i en pressemeddelelse.

Beslutningen om lukning for ålefiskeriet i de tre vintermåneder, skal ses i forhold til at EU´s fiskeriministre i 2018 har besluttet nye regler til beskyttelsen af den truede ålebestand. Det er derfor op til HaV, at implementerer EU forordningen på åleområdet.

Små ål under 12 centimeter og fritidsfiskeriet samt ålefiskeriet i Middelhavet fritages for reglerne. Regler der ellers totalt forbyder fiskeri efter ål i havet i de tre vintermåneder, november, december og januar. Områderne omfatter alle EU-farvande i det nordøstlige Atlanterhav, herunder Østersøen, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.

Ingemar Berglund begrunder valget af de tre vintermåneder som ålefri med, at man har taget højde for virkningen på svensk fiskeri, set i forhold til den forventede effekt forbuddet har på hele ålebestanden. Man forventer ligeledes, at forbudet vil reducerer det svenske ålefiskeri med 22 procent, svarende til omkring 35 tons ål ialt.

Dem europæiske ål er én og samme bestand, der er klassifiseret som en truet art. helt tilbage i 2007 besluttede EU en forordning der fremadrettet skulle styrke og beskytte den europæiske ålebestand. Målet var at mindst 40 procent af den mængde blankår der blev produceret, skulle have chancen for at udvandre og dermed overleve. For at nå det ambitiøse mål, blev det besluttet, at hvert EU land skulle have en egen national åleforvaltningsplan for ålen. Svenskerne har baseret deres forvaltningsplan på fire indsatsområder:


  • Fiskeriforvaltning

  • øget overlevelse i passagen ved vandkraftværker i Sverige

  • øget kontrol

  • øget udsætninger af ålSideløbende med det svenske forbud, vil myndighederne løbende evaluerer effekten og ved manglende resultater, sørge for, om nødvendigt, at stramme op.

Kilde: Hav - Svenske Hav og vandmyndighed
FiskerForum.dk

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik