Ulovligt fiskeri kræver international handling
FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, vurderer at 20 procent af verdens fiskefangst er ulovlig. Det svarer til henved 23 mia. dollars om året.

Ulovligt fiskeri kræver international handling

Selv om bølgerne kan gå højt, når der diskuteres fiskekvoter i Danmark, så har fiskeri – og mangelen på regulering af fiskeriet – en helt anden og voldsom betydning andre steder i verden.

 

Særligt i det Vestindiske Ocean ud for Østafrika og i Guineabugten ud for Vestafrika er ulovligt fiskeri et kæmpe problem, der ikke blot dræner havene for fisk, men også underminerer kystbefolkningers fødevaresikkerhed og styrker kriminelle netværk.

 

Det er konklusionen fra Jessica Larsen, researcher ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, i et debatindlæg i Jyllands Posten.

 

Selv om beregningerne er behæftet med en del usikkerhed, så vurderer FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, at 20 procent af verdens fiskefangst er ulovlig. Det svarer til henved 23 mia. dollars om året.

 

“Der er brug for lovgivning, der ikke bare kriminaliserer ulovligt fiskeri og sikrer beskyttelse af fiskebestande, men som også gør det muligt bekæmpe problemets rod – ikke bare fodsoldaterne til søs, men også det kriminelle apparat, der ligger bag”, skriver Jessica Larsen.

 

Selv om problemet kun kan løses via internationalt samarbejde, blandt andet FN, så er det afgørende, at Danmark spiller en aktiv rolle, påpeger Jessica Larsen. Danmark har regionale og landeprogrammer i både Øst- og Vestafrika med det formål at skabe maritim sikkerhed, og kan være med til at skabe bæredygtigt fiskeri for flere kyststater rundt omkring i verden:

 

“Fokus har hidtil været på pirateri, men ulovligt fiskeri bør spille en central rolle i Danmarks indsats, ikke mindst med fokus på korruption og forbindelsen til anden transnational (maritim) kriminalitet. Det kræver et langsigtet engagement med regionale aktører. Det kræver et intensivt samarbejde på højeste politiske niveau både internationalt og med afrikanske kyststater”, skriver Jessica Larsen.

 

Læs hele debatindlægget i Jyllands Posten her: