Udsigt til ny tobismodel


Kommissionen er villig til at se på en ny model for udregning af næste års tobiskvote, men den vil ikke hæve årets kvote.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt fik opbakning fra flere af vores nabolande, da han bragte årets tobiskvote op på fiskeriministrenes rådsmøde i Luxembourg.

Ministeren bragte det utilfredsstillende forløb op, hvor en biologisk model ude af trit med virkeligheden har ført til en meget lav tobiskvote til trods for et godt fiskeri. Den danske fødevareminister foreslog derfor EU at forhøje årets kvote samt at få udarbejdet en ny model for beregning af næste års kvote.

”Sammen med flere af vores nabolande fik vi overbevist Kommissionen om, at årets model er misvisende. På den lange bane er det en stor sejr for fiskerne. Så jeg vil gerne sige til tobisfiskerne: Hold ud. Det bliver bedre, selvom vi ikke fik flere fisk med hjem i denne omgang,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Danmark vil straks gå i gang med at udarbejde et forslag til en ny model, der kan sendes til Kommissionen. Den 10. juli mødes fødevareministeren med biologerne i det Internationale Havforskningsråd ICES for at diskutere tobis.

”Nu smider vi skrivebordsmodellen ud ad vinduet og skaber en model, der kan bruges i den virkelige verden. Jeg tror, at også biologerne har en stor interesse i at bevare deres troværdighed,” siger Hans Chr. Schmidt.

FiskerForum – 11. juni 2007