Temamøde omkring fiskefartøjers brændstofoptimering og stabilitet

Temamøde omkring fiskefartøjers brændstofoptimering og stabilitet

Hirtshals Fiskeriforening afholder dobbelt seminar omkring fiskefartøjer torsdag den 17. november 2011.
Brændstofoptimering kl. 10.30 – 11.30

Mini seminaret afholdes allerede kl. 10.30 – 11.30 i Fisketerminalen v. auktionsmesterens kontor. – bagefter bydes på en forfriskning og nogle sandwichs.

Her gennemgås alt omkring brændstofs besparelse for fiskefartøjer, hvor Teknologisk Institut og Hundested propeller A/S giver eksempler på konkrete projekter.

Ole Jakobsen fra Teknologisk Institut fortæller om energioptimering af fiskefartøjer og erfaringerne fra energisyns projektet.

Mogens Christensen fra Hundested Propeller A/S opfordrer også smede og værfter til at deltage, da han i sit oplæg viser et par eksempler på uheldigt placerede udvendige kølesystemer.

Fiskefartøjers stabilitet kl. 12.30 – 15.30

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle interesserede til en spændende temadag om fiskeskibes stabilitet. Her gives mulighed for, at få et større kendskab til og forståelse for, hvad stabilitet er, samt en styrkelse af bevidsthed om vigtigheden af, at skibet til enhver tid har en god stabilitet.

Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

Her er også lige en opdatering på energisyns ordningen.

Ordningen kører indtil 31. december 2011, så det er stadig muligt at få et gratis energisyn af fiskefartøjer, men det er ved at være sidste chance. Ved et Energisyn bliver fartøjet gennemgået af en konsulent fra Teknologisk Institut, som vil påvise evt. muligheder, hvor det er muligt at spare på brændstoffet. Konsulenten udarbejder en rapport til ejeren af fartøjet. som senere kan bruges som et redskab til at reducere fartøjets brændstofs forbrug. Teknologisk Institut opfordre til at booke energisynet i god tid.