Østersø torsk på historisk niveau

  • Post Category:Områder

Det Internationale Havforsknings råd, ICES , fastslår i en ny rapport, at torskebestandene i Østersøen fortsat er i fremgang, og at næste års torskekvoter kan forhøjes. I den østlige del af Østersøen er bestanden nu på det højeste niveau siden slutningen af firserne.

Fortsæt med at læse Østersø torsk på historisk niveau

Nyt fiskeredskab kan sikre fiskeri og beskytte torsken

  • Post Category:Produkter

Torsken er under pres i Kattegat og antallet af fiskedage står til at blive nedskrevet med 25 procent om året i de næste tre år som led i EU’s torske-genopretningsplan. Men hvis utilsigtede bifangster kan undgås, kan det influere positivt på bestanden så der ikke skal skæres i dagene de kommende år.

Fortsæt med at læse Nyt fiskeredskab kan sikre fiskeri og beskytte torsken

Fiskeriets bruttoindtjening

  • Post Category:Økonomi

I årets første to måneder var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 644 mio. kr., hvilket var 26 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 119.000 tons, hvilket var 22 % mindre end i samme periode sidste år.

Fortsæt med at læse Fiskeriets bruttoindtjening

Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

  • Post Category:Nyheder

Bilag 6: Ændring af tilladt fangstration ved FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og ændring af tilladte fangstrationer af torsk for Mindre Aktive Fartøjer i vestlige Østersø FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak Med virkning fra den 1. maj 2011 ændres den tilladte fangstration af rødspætte i Skagerrak således, at det er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.500 kg rødspætter pr. kalendermåned. MAF fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne Med virkning fra den 1. april 2011 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 2.400 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. april 2011

Fortsæt med at læse Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

Fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra lan

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-62-2011 Forskrift om endring av forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land Erstatter: J-295-2010 Gyldig fra: 24. 03. 2011 Bergen, 04. 04. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. Juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land, gjøres følgende endring: § 6 tredje ledd (endret) skal lyde: Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm. II Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. februar 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 12, 16 og 22, fastsatt følgende forskrift: § 1 Saklig virkeområde Denne forskriften gjelder for fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert og for fiske fra land. § 2 Omsetningsgrense og garnbegrensning ved fiske etter torsk Det kan maksimalt landes 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning. Kvantumet på 1000 kg torsk rund vekt gjelder samlet for all torsk fisket sør og nord for 62°N. Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter. Dette gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy. § 3 Fiskeforbud i perioder med fiskestopp Det er forbudt å drive fiske for omsetning i den tiden det er fastsatt fiskestopp for ervervsmessig fiske med tilsvarende redskap. Forbudet i første ledd er ikke til hinder for fiske til egen husholdnings behov for fisk til konsum og agn. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til omsetning av fangst fra større arrangementer hvor fangst av fisk er det vesentlige element. § 4 Forbud mot å fiske rognkjeks Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark. § 5 Redskapsbegrensning i fisket etter makrell Ved fiske etter makrell er det ikke tillatt å benytte mer enn én maskindrevet dorg med maksimalt 10 angler per fartøy. § 6 Begrensninger i fisket etter kongekrabbe Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område øst for 26°Ø, med unntak av inntil 10 kongekrabber til egen husholdning per år. Den enkelte person eller det enkelte fartøy kan ikke drive fangst med mer enn 1 teine. Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm. Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe etter denne bestemmelsen. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe. IB/EW Kategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læse Fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra lan