Read more about the article Klimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark
Stigende havtemperaturer er med til at presse pelagisk fisk som for eksempel tobis væk fra Nordsøen. Og det kan blive et kæmpe problem for virksomheder som TripleNine og FF Skagen

Klimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark

Lektor Mikael van Deurs fra DTU Aqua forklarer, at Nordsøen siden 2002 har forandret sig til et andet farvand end det, vi tidligere har kendt.

Fortsæt med at læseKlimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark