Norge: Pelagisk rekordeksport

I 2011 ble det satt eksportrekord for pelagisk fisk med en samlet eksport på 8,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 15 % eller 1,1 milliarder kroner fra 2010. Det har aldri vært eksportert verken sild eller makrell for større verdier fra Norge i løpet av ett år enn i 2011. Makrelleksporten var på 3,5 milliarder som er en økning på 16 % mens sildeeksporten var på 4,2 milliarder kroner som er en økning på 14 % fra året før.

Fortsæt med at læseNorge: Pelagisk rekordeksport