Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2012 for EU-fiskebestandene

  • Post Category:Politik

Bruxelles, den 27. september 2011 – Europa-Kommissionen forelagde i dag sit første forslag til fiskerimulighederne for 2012 for visse bestande i Atlanterhavet og Nordsøen. I det forslag, der i dag er forelagt, fastsættes niveauerne for den samlede tilladte fangstmængde (TAC) og fiskeriindsatsen for de fiskebestande, der udelukkende forvaltes af EU, men ikke for de bestande, der forvaltes sammen med tredjelande. 

Fortsæt med at læse Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2012 for EU-fiskebestandene