Regulering av fisket etter sei med not nord for 62°N

Fiskeridirektoratet har gjort en vurdering av situasjonen i årets seinotfiske og finner foreløpig ikke grunnlag for å øke kvotene til fartøy i denne gruppen. Gruppekvoten for not er beregnet oppfisket, men Fiskeridirektoratet vil likevel la dette fisket fortsette innenfor gjeldende regulering. Bakgrunnen for dette er det beregnede restkvantumet og forventet fiske framover i den konvensjonelle gruppen. Det er også sett hen til adgangen til å overføre inntil 10 % av den konvensjonelle gruppekvoten til 2011. Seinotkvotene er overregulert med ca 230 % og med en fortsettelse av siste tids fisketakt vil det kunne tas et betydelig kvantum innenfor gjeldende maksimalkvoter.

Fortsæt med at læse

Færøerne tvunget til at sætte egen makrel kvote

Som følge af de fejlslagne kvoteforhandlinger om den nordøst atlantiske makrel, var Færøerne tvunget til at sætte egen kvote, forklarer den Færøske Rederiforening i en kommentar til den øjeblikkelige strid. Som en konsekvens af, at det tidligere på året ikke lykkedes at lave fælles aftale vedrørende makrelfiskeriet i Nordøstatlanten, rammes Færøske makrelfiskere af hårde sanktioner. Norge har udstedt et direkte landingsforbud for færøske makrelfangster i norske havne, og EU`s fiskeriorganisationer har bedt EU kommissionen indlede tilsvarende drastiske skridt.

Fortsæt med at læse

Værdi af tobis kvoten 2010: 462 mio.kr.

Fiskerne har i gennemsnit fået 1,60 kr. pr. kg. fanget fisk. Med udgangen af indeværende uge lukker tobisfiskeriet 2010. Og dermed kan der gøres status for sæsonen I alt har danske fartøjer fisket 290,097 tons tobis til en samlet værdi af ikke mindre end 462,346 mio.kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig afregningspris på ca. 1,60 kr./kg.

Fortsæt med at læse