Bilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat

  • Post category:Nyheder

Bilag 6 - Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. De 20 dage opgøres som enhver sammenhængende periode på 24 timer, eller en del heraf, hvor et fartøj har været til stede i Kattegat med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. Det hidtidige forbud mod fiskeri i weekenden i Kattegat for bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm gælder ikke længere. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat

17..18..19..20..STOP!

Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm.

Fortsæt med at læse17..18..19..20..STOP!

Greenpeace-aktion har forkert retning

  • Post category:Fiskeri

Miljøorganisationen Greenpeace har sommeren igennem overvåget nogle danske hummertrawlere ved hjælp af gps-tracking og kamera-optagelser. Målet har ifølge Greenpeace været at beskytte de gydende torsk i et område i Kattegat, som den daværende danske minister for fiskeriet, Eva Kjer Hansen, sammen med sin svenske kollega Eskil Erlandsson har lukket for fiskeri hele året. Miljøaktivisterne har samlet oplysninger om danske fiskefartøjer, der har været inde i det lukkede område.

Fortsæt med at læseGreenpeace-aktion har forkert retning