Nordic Link styrker fællesnordisk udvikling af Jyllandskorridoren

  • Post category:Nyheder

En række aktører i transportsektoren har sat nye ressourcer og kræfter bag Foreningen Nordic Link. Dette er sker i forbindelse med de seneste års arbejde i EU med nye retningslinjer for Trans-Europæiske Transportnet (TEN-T) og i direkte forlængelse af EU's Transportministerråds vedtagelse december 2013 af TEN-T med inddragelse af motorvejene og jernbanen gennem Jylland i TEN-T Hovednettet.

Fortsæt med at læseNordic Link styrker fællesnordisk udvikling af Jyllandskorridoren

Kystsamfund protesterer nu mod Fiskeri-stop i Kattegat

  • Post category:Nyheder

I en udsendt pressemeddelelse, går Gribskov Kommune nu aktivt ind i kampen for fiskerne i kommunen og protesterer nu skriftligt over for miljøminister Ida Auken (SF) og fødevareminister Karen Hækkerup (S), der for øjeblikket arbejder med planer om at lukke dele af Kattegat – helt eller delvist – for fiskeri for at beskytte havmiljøet.

Fortsæt med at læseKystsamfund protesterer nu mod Fiskeri-stop i Kattegat