Den nordjyske offshore-klynge styrker organisationen og indsatsen

  • Post category:Nyheder

Offshore Base Scandinavia tog torsdag den 5. februar 2015 et vigtigt skridt ind i en fortsat udvikling af offshore-satsningen. Efter en 2-årig opstarts- og projektfase har de deltagende virksomheder besluttet at fortsætte samarbejdet i en forening, med en fortsat målrettet indsats omkring udviklingen af offshore-kompetencerne i Nordjylland.

Fortsæt med at læseDen nordjyske offshore-klynge styrker organisationen og indsatsen

Nordic Link styrker fællesnordisk udvikling af Jyllandskorridoren

  • Post category:Nyheder

En række aktører i transportsektoren har sat nye ressourcer og kræfter bag Foreningen Nordic Link. Dette er sker i forbindelse med de seneste års arbejde i EU med nye retningslinjer for Trans-Europæiske Transportnet (TEN-T) og i direkte forlængelse af EU's Transportministerråds vedtagelse december 2013 af TEN-T med inddragelse af motorvejene og jernbanen gennem Jylland i TEN-T Hovednettet.

Fortsæt med at læseNordic Link styrker fællesnordisk udvikling af Jyllandskorridoren