Bilag 6

  • Post category:Nyheder

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen og og ændring af tilladte fangstrationer af rødspætter for Mindre Aktive Fartøjer i Nordsøen og Skagerrak

Fortsæt med at læse Bilag 6

Ændrede vilkår i forhold til reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec

  • Post category:Nyheder

Ifølge § 35, stk. 2 og stk. 3 skal fartøjer med en længde overalt på 10 meter og derover ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelse på 90 mm og derover være påmonteret en selektiv fangstpose af en af de 3 typer, der er beskrevet i bilag 13 a. I perioden indtil 1. juli 2011 og fra 1. oktober 2011 til 31. december 2011 kan dog i stedet anvendes det sorteringspanel, der er beskrevet i bilag 13.

Fortsæt med at læse Ændrede vilkår i forhold til reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec

Bilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010

  • Post category:Nyheder

Gennemsnitlige afregningspriser for 2010 I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2010. De gennemsnitlige afregningspriser for 2010 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73. De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende: Brisling 3BCD-C = 1,37 Brisling 2AC4-C = 1,64 Brisling 03A = 1,56 Jomfruhummer 3A/BCD = 56,35 Jomfruhummer 2AC4-C = 43,73 Jomfruhummer 2AB/N = 61,82 Dybvandsrejer 3A = 39,77 Dybvandsrejer 2AC4-C = 45,27 Dybvandsrejer 04-N = 59,97 Havtaske 04-N = 32,76 Kulmule 2AC4-C = 14,00 Kuller 2AC4 = 8,96 Kuller 3A/BCD = 10,10 Laks 3BCD-C = 133,38 Mørksej 2A34. = 9,33 Pig-/slethvarre2AC4-C = 59,01 Rødspætte 3AS = 7,26 Rødspætte 3AN = 9,03 Rødspætte 2AC4 = 9,35 Rødspætte 3BCD-C = 7,47 Sild 22/24 = 3,03 Sild 25/32 = 2,66 Sperling 2A34 = 1,57 Tobis 2A3A4 = 1,61 Tunge 24. = 80,46 Tunge 3A/BCD = 86,49 Torsk 3AS = 13,77 Torsk 3AN = 20,75 Torsk 2AC4 = 21,83 Torsk 22/24 = 9,90 Torsk 25/32 = 7,83 Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 8. februar 2011

Fortsæt med at læse Bilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010

Bilag 6 – FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen

  • Post category:Nyheder

Den til FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Østersøen afsatte mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Østersøen fra og med mandag den 15. november 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Østersøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med onsdag den 17. november 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 15. november 2010

Fortsæt med at læse Bilag 6 – FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen

Bilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen Den til FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen disponible mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen fra og med onsdag den 29. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med fredag den 1. oktober 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. september 2010” Med venlig hilsen Mik Jensen

Fortsæt med at læse Bilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak afsatte mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak fra og med tirsdag den 21. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med torsdag den 23. september 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. september 2010”

Fortsæt med at læse Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Fiskeriets bruttoindtjening 1. halvår

  • Post category:Nyheder

1. halvår viser en fremgang i bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 306 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Dette svarer til en stigning på 29 %. Den samlede bruttoindtjening var på 1.357 mio. kr. I forhold til sidste år blev de ilandbragte mængder forøget med 6 %.

Fortsæt med at læse Fiskeriets bruttoindtjening 1. halvår