FHF inviterer til Workshop om Fangstbasert akvakultur

  • Post category:Akvakultur

Den 15. og 16. juni 2011 organiserer Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Vesterålen Fiskeripark og Nofima Marin, en Workshop om fangstbasert akvakultur på Myre i Vesterålen. Arrangementet ønsker velkommen alle aktører som er engasjert i og vil vite mer om levendefangst, mellomlagring og oppfôring av levende torsk.

Fortsæt med at læseFHF inviterer til Workshop om Fangstbasert akvakultur