Resultatet af Nøglefiskerprojektet for 2020 til 2022 foreligger nu

DTU Aqua har siden 2002 samarbejdet med fritidsfiskere for at registrere fangsterne langs de danske kyster og fjorde i det, der kaldes Nøglefiskerprojektet. Formålet er at indsamle information om forekomsten af fisk i de kystnære områder samt undersøge eventuelle ændringer i fiskeforekomsterne og årsagerne til disse ændringer.

Fortsæt med at læseResultatet af Nøglefiskerprojektet for 2020 til 2022 foreligger nu