En mæt tobis er en aktiv tobis og derfor lettere for fiskerne at fange.

  • Post category:Forskning

Forskere fra DTU Aqua har undersøgt tobisens besynderlige adfærd og fundet ud af at ”tobiser med meget mad i maven er tilgængelige for fiskernes net i længere tid”, fortæller Mikael van Deurs, der har publiceret sine resultater i det videnskabelige tidsskrift ’Marine Biology’ sammen med Thomas Warnar, DTU Aqua, Jane W. Behrens, DTU Aqua, og John Fleng Steffensen, Københavns Universitet.

Fortsæt med at læseEn mæt tobis er en aktiv tobis og derfor lettere for fiskerne at fange.

Vurdering af silds ovarier og testikler, kan fortælle hvor mange fisk der bliver i fremtiden

  • Post category:Fiskearter

For at få mere præcise bestandsvurderinger, samlede DTU Aqua biologer fra 15 lande, som blev enige om fælles retningslinjer for modenhedsbestemmelse af sild og brisling. På havforskningsskibe og i laboratorier rundt omkring i verden vurderer biologer, hvilket stadie fisk er på i deres forplantningscyklus ved at se på fiskenes indre kønsorganer. Denne såkaldte modenhedsbestemmelse har til formål at vurdere, om en fisk er kønsmoden og klar til at gyde.

Fortsæt med at læseVurdering af silds ovarier og testikler, kan fortælle hvor mange fisk der bliver i fremtiden