Svensk bølgekraftanlæg etableres nu nordvest for den svenske vestkyst

Svensk bølgekraftanlæg etableres nu nordvest for den svenske vestkyst

I et område ca. 5 km nordvest for Smögen ved kungshamn, på den svenske vestkyst vil der i en periode på knapt 2 år blive arbejdet med både etablering af søkabler samt bølgekraftanlæg på havet.
Anlægget kommer, når det er fuldt udbygget i 2015, til at bestå af maksimalt 420 generatorer med en total effekt på 10MV. I den første face planægges 42 aggregater allerede fra starten af august 2013.

Projektet indledes med en 9,5 km langt søkabel, som skal lægges i havbunden fra Roparbackens modtagestation i Kungshamn og ud til etableringsområdet. Dette arbejde er allerede i gang. Arbejdet med at spule kablet ned i havbunden, vil blive foretaget i V22 og V23 2013, hvor der trawles af både svenske og udenlandske trawlere.

Afmærkningen af bølgekraft området vil blive etableret samtidig med at de første aggregater installeres. Der vil dog i en periode være overvågning, indtil udbygningen vurderes almindelig kendt, hvorfor oplysninger herefter kan hentes på hjemmesiden www.yrkesfiskarna.se og www.seabased.com.

Se Seabased brev til de svenske erhvervsfiskere her nedenfor.