Styrket markedsføring af Det Blå Danmark

Styrket markedsføring af Det Blå Danmark

Som opfølgning på regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark vil Søfartsstyrelsen i samarbejde med erhvervet, andre maritime interessenter og Udenrigsministeriet styrke markedsføringen af Det Blå Danmark.

Målet er at øge kendskabet til Det Blå Danmark internationalt. Indsatsen skal bidrage til at udbygge den maritime klynge i Danmark, tiltrække virksomheder samt styrke eksporten af danske maritime produkter og services.

Markedsføringsindsatsen rettes mod udenlandske offentlige og private maritime beslutningstagere. Stærke argumenter for at vælge Det Blå Danmark er: Kvalitetsskibsfart; en stærk maritim klynge; gode rammevilkår for at drive maritim virksomhed; stærke kompetencer og kvalificeret arbejdskraft; samt udvikling af fremtidens højteknologiske og grønne maritime løsninger.

Fremtrædende maritime erhvervsledere påpegede i vækstteamet for Det Blå Danmark behovet for at styrke den fælles markedsføring. Med vækstplanen tog regeringen den udfordring op.

Søfartsstyrelsen styrker markedsføringen af det Blå Danmark

”En effektiv markedsføring af Det Blå Danmark kræver en målrettet indsats, hvor aktørerne løfter i flok, og hvor vi bevarer fokus. Målet er at skabe vækst og beskæftigelse og det gør, at Søfartsstyrelsen prioriterer indsatsen højt”, udtaler Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth.