Stor fangst på Máni AR7

Stor fangst på Máni AR7

Se den store fangst ombord å båden Máni Ar7. Båden fiskede med “Long line” med i alt 16.000 kroge og en længde på 10 sømil.Båden fangede i alt 15 tons torsk.