Større uddybningsprojekt er netop afsluttet i vestjysk havn

Større uddybningsprojekt er netop afsluttet i vestjysk havn

Normalt vil man ved investeringer på 28 millioner kroner, enten se et nyt kajanlæg eller en ny stor bygning tone sig op, men de Ca. 350.000 m3 materiale som er fjernet fra havbunden, kan man jo ikke visuelt se.

Vanddybden er nu 9 meter
Brugerne af Thyborøn Havn har længe haft et stort ønske om større vanddybde både ved Limfjordskajen i Sydhavnen samt i havnebassinerne i industrihavnen. Dette ønske er nu imødekommet med Thyborøn Havns historisk store uddybningsprojekt til 9 meters vanddybde, som netop af gennemført.

Betydningen af uddybningen er til gengæld enorm for brugerne af havnen. Leverancer til og fra grus operatørerne via Limfjordskaj kan afskibes med større laster i skibe der stikker dybere, og når lastestørrelserne gøres større bliver transportprisen pr. ton grus mindre.

Svaje bassinet udvidet
Svaje bassinet ved Limfjordskaj i Sydhavnen er også udvidet til nu at være 200 meter i diameter, hvilket betyder at også længere skibe, med stor dybgang, kan komme til kaj end tidligere. Dette er med til også at kunne tiltrække andre typer af godsskibe.

I havnebassinet i Industrihavnen betyder uddybningen til 9 meter at større fiskefartøjer kan anløbe kajanlægget. Især for Fiskemelsfabrikken TripleNine har det stor betydning for hvilke fartøjer de kan tiltrække med industrifisk til produktionen, hvor man allerede nu kan se antallet af bl.a. Norske fartøjer der anløber havnen er stigende.

Væsentligt bedre forhold for industrifiskerne
Uddybningen blev en realitet i forbindelse med Havnepakke II, hvor Thyborøn Havn blev bevilget pengene til større vanddybde i havnebassinerne, hvor også en tilbagerykning af Søndre Mole har været en del af projektet. Denne tilbagerykning med tilhørende udgravning af bassinet har gjort forholdende for fiskefartøjerne væsentlig bedre når de skal have deres trawl på land ved trawlstrækpladsen. Selve projektfasen er færdiggjort 2 måneder hurtigere end den oprindelige tidsplan, hvilket er meget glædeligt, så vi er klar til sæsonen for industrifiskeriet.

Fra Thyborøn Havns side ser vi meget frem til at se effektueringen og virkningerne af uddybningen, og tror at projektet er med til at forbedre forholdene for at kunne fastholde og tiltrække nye landinger af fisk, samt kunne øge aktiviteterne på søralområdet. Samtidig er havnen meget opmærksomme på og engageret i at arbejde for at øge vanddybden i Thyborøn Kanal til 10 meter. De positive forundersøgelser der er foretaget på dette område, gør os meget opsatte på at sikre disse nødvendige rammebetingelser for havnen, og vi håber naturligvis det vil vise sig politisk i den nærmeste fremtid. Nu er havnen i hvert tilfælde klar.