Stabil drift og flere besparelser ved FF Hanstholm

Stabil drift og flere besparelser ved FF Hanstholm

Værkfører Christian Thygesen i Hanstholm glæder sig til fremtiden efter 2016, der blev et udfordrende år i en forandret organisation med modernisering og nye tekniske an- læg til omkring 25 mio. kr.
Værkfører i Hanstholm, Christian Thygesen, er ansvarlig for maskinparken, som er moderniseret.

Han har haft jobbet som ny værkfører i en forandret organisation i FF Skagen koncernen et års tid. Det har været et udfordrende år, siger han, men det har ført til et resultat, som vi alle glæder os over, og er lidt stolte, smiler han beskedent.

I nært samarbejde med kollegerne og som udgangspunkt med den overordnede ansvarlige i koncernen, Tehnical Director, Thomas Rasmussen, Skagen, har han haft nok at se til med det praktiske, især moderniseringen med de mange forbedringer og nye tekniske anlæg til en investering på mere end 25 mio. kr.

### Styrket kapacitet
Det betyder blandt andet, forklarer Christian Thygesen, at alle tidligere flaskehalse i produktionen er minimeret betydeligt. Det store projekt i 2016 var ny spildvarme-inddamper, som blev installeret i en eksisterende bygning samtidig med, at produktionen var i gang. Det var en udfordring i sig selv, som blev klaret. Der er moderniseret overalt. To ekstra centrifuger er i stand til at klare den øgede kapacitet optimalt. Der er desuden moderniseret med ekstra varmevekslere, som medvirker til at sikre en stabil og kontinuerlig drift af kedelanlægget. Dertil kommer nye rotorsier således, at presserne kan udnytte kapaciteten fuldt ud, understreger han.

Derudover er der etableret et såkaldt luftblandetårn, som blander og tørrer indblæsningsluften til kedlerne. Det sikrer en optimal blanding af luft til brænderne og bidrager samtidig til en mere stabil drift af kedlerne.

Resultatet er desuden energibesparelser og et forbedret miljø, blandt andet et bedre indeklima for produktionsfolkene, siger Christian Thygesen.

Samspillet mellem alle disse faktorer gør, at vi står stærkere rustet, understreger Christian Thygesen. En ny organisation og flere formænd, der leder flere hold, som arbejder i 3-holds drift, sikrer stabilitet i den daglige drift, og vi er blevet i stand til også at klare spidsbelastninger.

### Stærkt teamwork
Udfordringerne har generelt været store. På den anden side har de resulteret i, at enkelte skeptikere blandt kollegerne over alt det nye, har skabt et stærkt teamwork med en voksende arbejdsglæde, siger han.

I al beskedenhed fornemmer jeg også en stolthed blandt kollegerne over, at vi praktisk har kunnet gennemføre alt dette i 2016 samtidig med, at vi i fem måneder har produceret råvarer fra Skagen, hvor koncernen dér har moderniseret maskinparken og fabrikken.

Samtidig har vi i 2016 overtaget losningen på havnen, som vi af vore 40 medarbejdere klarer under ledelse af de flere formænd.

### Ordentligt og ryddeligt
Production Director i koncernen, Lars Uldal, Skagen, glæder sig over den positive indstilling, der er vist ved de mange udfordringer og organisatoriske ændringer.

»Det er rigtigt flot, fastslår han. Vi producerer ikke længere alene mel og olie i Hanstholm, men kan samtidig præsentere en fabrik, hvor ordentlighed og ryddelighed er et indtryk, som forstærkes på alle niveauer, og som både medarbejdere og besøgende oplever, såvel i detaljer og i det store overblik.