Sperling kvote på 4.496 tons

Sperling kvote på 4.496 tons

Danmark ventes tildelt en sperling kvote for 2011 på blot 4.496 tons. Mængden skal bruges til forsøgsfiskeri.
Fra politisk hold er der ønske om, at minimere al form for bifangst. I fiskeriet efter sperling har der med skiftende held været foretaget forsøg med montering af riste, som har til formål at bortlede bifangst af andre arter. Forsøgene har været gennemført efter, der periodevis har været kritik af bifangstforekomster i dette fiskeri.

For året 2011 ventes EU Kommissionen i slutningen af august eller begyndelsen af september at vedtage en fangstrettighed til Danmark på 4.496 tons sperling. Fiskeridirektoratet lægger op til, at den beskedne mængde afsættes til fuld skala forsøg, hvor der arbejdes videre med riste i bestræbelserne på at fastlægge konkrete udformninger.

Danmarks Fiskeriforening har på forhånd fundet to fartøjer, som vil medvirke i forsøget. Det drejer sig om fartøjer fra hhv. Hanstholm og Thyborøn.

Jesper Juul Larsen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening fortæller, at forsøgene vil blive gennemført med deltagelse af observatører fra DTU Aqua og, at der vil blive foretaget en lang række målinger undervejs, herunder også af, hvad ristene reelt sorterer bort.

”Det er positivt, at vi nu kan komme videre i arbejde med sperlingen. Men det skuffer mig lidt, at den faktiske kvote kun bliver på ca. 4.500 tons. Vi havde bedt om at få mindst 8.000 tons for at gennemføre et godt fuld skala forsøg”, udtaler Jesper Juul Larsen;” Det skuffer mig, at der fra dansk side ikke er lagt mere pres på, for at få en tilstrækkelig mængde”.