Søulykkesrapport om kutteren Camilla C`s forlis

Søulykkesrapport om kutteren Camilla C`s forlis

Den Maritime Havarikommission har udarbejdet en redegørelse om fiskeskibet CAMILLA C’s brand og forlis den 20. december 2012.
Fiskeskibet CAMILLA C afgik fra Gilleleje den 20. december 2012 kl. 13.15 med én mand om bord for at fiske efter jomfruhummer og tunge i Kattegat øst for Hesselø.

Samme aften ca. kl. 18.45 var fiskeren i samtale med et andet fiskeskib over VHF, da han observerede at styrehusets instrumenter blinkede, ligesom han blev opmærksom på en usædvanlig lugt i styrehuset.

Da fiskeren kom på dæk for at kontrollere maskinrummet, så han med det samme kraftig røg kommende op fra maskinrumslugen. Da fiskeren åbnede lugen, så han kraftig ild, og det stod med det samme klart for ham, at han måtte forlade skibet.

Fiskeren gik i skibets redningsflåde, og blev kort efter samlet op af et andet fiskeskib, der fiskede i nærheden.

Den udarbejdede redegørelse er på dansk, og kan læses her.