Sildesvamp på vej mod Nordsøen ?

Der er konstateret alvorligt angreb af Ichthyophonus hoferi – i daglig tale kaldet sildesvamp, hos sild fanget i farvandene syd for Island.

Som en konsekvens af de massive forekomster af parasitter, har de Islandske myndigheder forbudt konsum anvendelse af sild fra de berørte områder. Det betyder at fisken for nuværende kun omsættes til mel- og olieproduktion. Internetavisen Interseafoodcom rapporterer, at konsumanvendelsen bl.a. er blevet stoppet for sild fanget i et stort område omkring Vestmanna-øerne. Det er sket på et tidspunkt, hvor de lokale fiskere blot har fanget omkring halvdelen af årets kvote på 150.000 tons.

Sildesvamp på vej mod Nordsøen ?Det frygtes at op mod 70% af områdets sild er inficeret. Sygdommen Ichthyophonus hoferi viser sig som hvide knudedannelser i muskulaturen. Sygdommen er ikke skadelig for mennesker, men inficerede fisk deklareres almindeligvis som ”uegnede til menneskeføde”.

Sygdommen blev tilbage i 1990érne med sikkerhed konstateret i atlantoskandiske sild ud for Norges kyst, og den danske fiskeindustri fandt dengang sporadisk sild leveret fra Nordsøen, som viste tegn på samme sygdom. Derfor er der nu en frygt for, at en ny sygdomsbølge er på vej sydover og vil kunne inficere Nordsøens, i forvejen trængte sildebestande.

Fisk inficeret med ichtiophonus har en variabel forventet levetid, men en stor del menes at dø i løbet af kort tid.