Separerings anlæg der kan erstatte dieselcentrifuge

Separerings anlæg der kan erstatte dieselcentrifuge

Nyhed: Ny type anlæg til oliefiltrering fra Gedhus Consult / Mahle Industrifilter
Jens Gjesing fra Gedhus Consult, som løser tekniske konsulentopgaver omkring, store som små fartøjer, har fået agentur på den tyske producent Mahle`s Industrifilter og sælger i dag både filtre og rådgiver samtidig om de tekniske løsninger.

”Mahle filtre kendte jeg fra min tid ved AP Møller og jeg havde allerede dengang rigtig gode erfaringer med dem, hvorfor jeg heller ikke var i tvivl om at takke ja, da jeg fik tilbudt agenturet,” fortæller Jens Gjesing til FiskerForum.com.

På DanFish-messen sidste efterår, præsenterede Jens Gjesing et olie/vandseparerings anlæg til dieselolie. Dette anlæg er også blevet en del af den nye type anlæg, der kan erstatte dieselolie centrifugen på skibene.

Ud over KFWA delen, som er olie/vand separerings delen, består dette anlæg af et automatisk back-flush filter der fjerner de faste partikler. Back flush filtreret leveres ned til en finhed på 20 My. Vand separerings delen fjerner vand ned til under 40-50 ppm.

Jens Gjesing vurderer, at anlægget bliver rigtigt interessant, når man taler om ombygning eller udskiftning af motoranlæg. Her vil et anlæg med en kapacitet på 600 liter pr. time koste mindre end 22.000 Euro.

Gedhus Consult leverer olie/vandseparerings anlæg til dieselolie, som kan tilpasses de fleste steder. I nogle tilfælde vælger man at placere et anlæg mellem lagertank og dagtank, mens i andre tilfælde vælger man at få det installeret mellem dagtanken og maskinen. Dermed fjerner man vand samt urenheder fra dieselolien og undgår dermed dieselpest, samtidig med man opnår længere levetid på pumper & dyser. Til det formål har der traditionelt været brugt en dieselcentrifuge.

”Men med det nye anlæg kan jeg levere en løsning, der både er bedre og billigere mht. total-omkostninger i anlæggets levetid,” siger Jens Gjesing fra Gedhus Consult.

Gedhus Consult tilbyder udover oliefiltre og filtreringsanlæg også olievands separatorer (15 ppm filter) samt anlæg til behandling af ballast vand, som er anlæg, der kan håndtere fra 50 kubikmeter og opefter. I løbet af få år vil det blive obligatorisk udstyr.

Kilde: Gedhus Consult
FiskerForum.com