Samarbejde skaber nye lossefaciliteter i Thyborøn.

Samarbejde skaber nye lossefaciliteter i Thyborøn.

En af verdens største fiskemelsfabrikker er under ombygning. TripleNine A/S og Thyborøn Havn er gået sammen om et nyt lossekajanlæg på havnen i Thyborøn. Der investeres 75 millioner kroner i projektet, som både skal fremtidssikre modtagefaciliteterne og støtte op om industrifiskerne med hurtig losning, fleksibilitet og optimal service.

TripleNine A/S har de sidste 4 år gennemført en gennemgribende modernisering af selve fabrikken i Thyborøn, hvor 125 millioner kroner allerede er blevet investeret. Nu er det lossefaciliteterne, som er i fokus med en større ombygning af både kajanlæg og lossefaciliteter.

»Vores fabrik i Thyborøn ligger strategisk godt placeret, tæt på fiskepladserne i Nordsøen, hvor en stærk base af lokale fartøjer, i tæt samarbejde med os, løbende sikrer en fortsat udvikling i form af tilkøb af kvoter og fornyelse af flåden. Og vi ligger ligeledes godt for udenlandske landinger fra både svenske, norske, færøske og skotske fartøjer. Derfor er det helt naturligt for os at modernisere fabrikken og modtagefaciliteterne i Thyborøn og sikre, at de både kan følge med udviklingen i fartøjernes størrelse og leve op til de miljøkrav, der er i dag,« udtaler Peter Jensen, administrerende direktør, TripleNine A/S.

Industrifiskeriet er et af de vigtigste forretningsområder på Thyborøn Havn, der med en årlig omsætning på omkring 350 millioner kroner står for cirka 25 procent af havnens omsætning. »Industrifiskeriet er et af de forretningsområder, som vi strategisk prioriterer højt på havnen i Thyborøn. Det har været afgørende at finde den absolut bedste løsning til modernisering og fremtidssikring af lossekajanlægget. Derfor har det været vigtigt at køre dette som et fælles anlægsprojekt i et helt særligt samarbejde med TripleNine, industrifiskere og andre interessenter som fx Nordic Marine Oil A/S,« siger Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn.

Der investeres samlet 75 millioner kroner i dette byggeprojekt, og omkostningerne er fordelt nogenlunde lige. TripleNine investerer 35 millioner kroner i lossefaciliteterne, mens Thyborøn Havn investerer 40 millioner kroner i det nye kajanlæg.

Hurtigere losning og forbedrede besejlingsforhold

Investeringen inkluderer et helt nyt losseanlæg med to parallelle afdræningsanlæg, som tilsammen vil kunne tage hele 400 tons fisk i timen. Til sammenligning har fabrikken i dag en lossekapacitet på 150 tons i timen. Flere af de nye fiskefartøjer er udstyret med selvlosserfunktion, derfor vil det også være muligt for industrifiskerne selv at pumpe fisken i land med det nye losseanlæg i Thyborøn.

Samtidig fjernes de gamle lossepierer på Thyborøn Havn helt og erstattes af 290 meter nyt kajanlæg, hvor de nye lossefaciliteter etableres. Det giver forbedrede besejlingsforhold, hvor der ikke længere skal manøvreres ind og ud mellem lossepierer.

Vanddybden ved de nye kajer vil være 9 meter, men de vil være forberedt til 10 meter som fremtidssikring.

Thyborøn Havn arbejder hårdt på at få vanddybden i Thyborøn Kanal forøget til de 10 meter i løbet af 2020.

Øget fleksibilitet under losning sparer tid

De nye faciliteter skal gøre det så let som muligt at få påfyldt forbrugsstoffer, mens fartøjet er i havn. Udlevering af vand til fiskefartøjets køletanke vil kunne foregå under losning, det samme gælder bunkering og forsyning af el. Derudover betyder de nye kajer, at der endda vil blive mulighed for at få foretaget vedligeholdelse eller reparation af fartøjet fra de lokale maritime servicevirksomheder under losning.

Nyt pumpesystem beskytter industrifiskerens råprodukt

Fisken pumpes i et lukket røranlæg direkte fra fartøjet til TripleNines råvareanlæg. Med de nye lossefaciliteter vil denne transportvej fra skib til fabrik komme til at foregå i et hermetisk lukket pumpesystem. Fisken vil således i fremtiden få en væsentlig mere skånsom behandling på sin vej ind i produktionen på TripleNine A/S, hvilket er med til at beskytte kvaliteten af råproduktet.

»Den nye transportmetode i et lukket pumpesystem overflødiggør hårde redskaber som redlere og skrabertransportører fuldstændigt. Derfor er det en betydelig mere skånsom metode til losning af industrifisk, som vi får i Thyborøn,« siger Karsten Aagaard, Project Manager, TripleNine A/S. »Fisken bevares mere intakt, helt indtil den går i produktion, og det løfter kvaliteten af slutproduktet væsentligt. Derudover drænes vandet bedre fra med det nye afdræningslæg, og det giver et bedre råprodukt.«

Etableringen af et nyt afdræningsanlæg medfører samtidig, at forbruget af det ferskvand, der anvendes til losning af fisken reduceres med op til 50 procent, hvilket både er godt for miljøet og for økonomien i projektet.

En helhedsløsning, som også inkluderer nyt anlæg til bunkering og vandforsyning

Det nye lossekajanlæg ved TripleNine er en større investering. Derfor har det været vigtigt for Thyborøn Havn at tænke byggeprojektet som en helhedsløsning.

Også i oliebranchen er fartøjerne blevet større og kræver bedre besejlingsforhold. Det har således været nærliggende at tænke bunkering og indsejlingen af olieleverancer med ind i byggeprojektet.

Thyborøn Havn tilgodeser de større skibe i branchen ved at anlægge en helt ny 130 meter lang kaj til tankskibe. Den nye kaj skal sikre, at tankskibene ikke kan komme til at ligge i vejen for industrifiskerne ved lossekajanlægget, men udvider også den plads, som industrifiskefartøjerne vil kunne ligge til ved, når der ikke er olieleverancer på vej til Thyborøn.

Bunkering-virksomheden Nordic Marine Oil A/S har ligeledes engageret sig i projektet og investerer i den nye infrastruktur på havnen i Thyborøn med etableringen af et nyt tankanlæg og en helt ny olierørføring med større rør. Tankskibene vil således i fremtiden kunne nøjes med at lægge til kaj ét sted i havnen og forsyne hele olielageret derfra – og olien vil kunne pumpes hurtigere ind i tankene med den større rørføring. Det vil både betyde en optimering af selve losningen af olie og give Nordic Marine Oil A/S meget større fleksibilitet i sit valg af tankskibe til sine olieleverancerne i Thyborøn.

Også forsyningsselskabet Lemvig Vand og Spildevand investerer i projektet og bidrager med helt nye vandforsyningsrørledninger, som vil kunne levere den helt store kapacitet på 160 m³/t ferskvand ved lossekajanlægget.

Det bedst mulige slutresultat for et stort bygge- og anlægsprojekt

Projektet er et eksempel på hvordan virksomhederne på Thyborøn Havn arbejder sammen. At alle hver især engagerer sig og yder sit bidrag til at få det absolut bedste ud af et bygge- og anlægsprojekt. Det har gjort det muligt at skabe en helhedsløsning, hvori alle elementer er tænkt ind, og det vil give et optimalt slutresultat til gavn for både industrifiskeren, TripleNine og Thyborøn Havn.

Produktion non-stop

Industrifiskerne vil kunne lande deres fisk i Thyborøn i hele byggeperioden. Det har været et vigtigt element i projektet og har krævet god forberedelse.

De nye lossekajfaciliteter forventes at stå helt færdige til efteråret 2020. TripleNine regner dog med at starte losning på det nye anlæg allerede i slutningen af 2019.

Kilde: TripleNine og Thyborøn Havn Fiskerforum.dk