Ressourceafgifter på fisk gav balance på Grønlandsk finanslov

Ressourceafgifter på fisk gav balance på Grønlandsk finanslov

Efter fremlæggelse af finanslovforslaget ved andenbehandlingen, der budgetterede med et underskud over de næste fire år på 27,8 mio kroner, så har naalakkersuisoq for finanser, Aqqaluaq B. Egede fremlagt et nyt forslag til tredje behandling, der får finanserne til at balancere.

Demokraterne er yderst skeptiske overfor finansloven og udtaler i en kommentar til vedtagelsen, at som den foreligger er den skadelig for den grønlandske økonomi. Demokraterne har under hele finanslovsdebatten været stærkt kritiske overfor det faktum, at den bygger på højere afgifter fra fiskeriet.

Nivi Olsen fra det grønlandske oppositionsparti Demokraterne fremførte i sit ordførerindlæg, at det slet ikke hænger sammen, når koalitionspartierne officielt proklamerer, at Grønland uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed. Det er et punkt i koalitionsaftalen, som efter Demokraternes mening ingen gang har på jorden, så længe man ikke formår at skabe et væsentligt overskud på finansloven trods det, at økonomien buldre fremad i Grønland.

Nivi Olsen mener derimod, at finansloven gør Grønland endnu mere afhængig af bloktilskuddet fra Danmark og kaldte derfor finansloven skadelig for Grønlands økonomi, fordi den blandt andet bygger på nye afgifter fra fiskeriet for i det hele taget til at hænger sammen.

Demokraternes kritik af finansloven blev dog afvist af Naalakkersuisoq for finanser Aqqaluaq B Egede, der ikke mente at nye afgifter fra Fiskeriet, vil skade branchen og fiskeriet. Istedet glædede han sig over, at væksten i Grønlands økonomi er høj og gælden nedbragt.

Det var Koalitionspartierne Siumut, IA og Partii Naleraq der med deres støtte af finanslovsforslaget fik finansloven for 2018 igennem og ordførerne fra de tre partier gik efterfølgende på talerstolen i Inatsisartut, hvor de samlede udtrykte tilfredshed med den netop vedtagne finanslov, der nu foreligger.