Rejefiskernes løsning – halver flåden

Rejefiskernes løsning – halver flåden

Kun en halvering af den eksisterende rejeflåde kan løse problemet i denne sektor.
En del rejefiskere fra det sydlige Holland og Belgien mener, at den eneste mulighed for at komme problemerne til livs med de store tilførsler af hesterejer, er en halvering af flåden af rejekuttere i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

Fiskerne mener, at ministrene i de 4 lande burde træde i karakter nu.

Hele problemet opstod ved indførslen af kvote reguleringen. Dengang blev rejefiskeriet reduceret til en slags ’rest’-fiskeri. Derfor er det også kun ministrene, fra de respektive lande, som kan træffe de nødvendige beslutninger, så rejefiskeriet kan blive rentabelt igen.

I dag efterspørger markedet 35 til 40 million kilo hesterejer om året. Den samlede Nordsø flåde kan nemt fange ca. 70 million kilo. Så kan det være ligegyldigt med strejker eller perioder uden fiskeri. For så snart skibene fisker igen, går der ikke lang tid før den er gal igen, mener flere fiskere i de større fiskerihavne langs den Hollandske og Belgiske kyst.

Derfor mener de, at halvdelen af flåden skulle hugges op, med støtte fra EU og at der skulle lægges en ring om den resterende halvdel.