Radio Medical Danmark har fået ny e-mailadresse

Radio Medical Danmark har fået ny e-mailadresse

Søfartens lægetjeneste, Radio Medical Danmark, som yder lægefaglig støtte til alle skibe i fiske – og handelsflåden, har fået ny e-mailadresse.
I forbindelse med indførelse af ny IT på Sydvestjysk sygehus har Radio Medical Danmark fået ny e-mailadresse: rmd@svs.regionsyddanmark.dk. Den tidligere e-mailadresse er lukket og besvares ikke. Telefonnummeret er fortsat det samme: 75 45 67 66.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til leder af Radio Medical, Marie Bohn Hamming:

Marie.Bohn.Hamming@svs.regionsyddanmark.dk.

Radio Medical Danmark.
Er et døgnbemandet tele-/maritim-medicinsk serviceorgan. Funktionen varetages af et speciallægeteam på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som “døgnet rundt” kan kontaktes af søfarende ombord på danske skibe fra handels- og fiskerflåden samt på færger, uanset hvor på verdenshavene de måtte befinde sig.

De, som “sygdomsbehandlere” uddannede besætningsmedlemmer, er RMD lægens øjne, ører og hænder, og lægerne står til enhver tid klar med stor paratviden, råd og vejledning ved ulykker og sygdom om bord. SVS’s samlede speciallægestab udgør et lægefagligt panel med stor specialmedicinsk og -kirurgisk viden indenfor alle sygdomsområder – en viden som den vagthavende RMD læge kan trække på i akutte situationer.

RMD lægerne har siden 1995 været den eneste danske lægegruppe, der har varetaget opgaven som de søfarendes “lægevagt” og RMD lægerne har gennem mere end 14.000 opkald fra danske søfarende høstet signifikant viden og erfaring indenfor maritimmedicinsk sygdomsbehandling.

RMD lægernes vision og mål er, sammen med Søfartsstyrelsen, Center for det Maritime Sundhedsvæsen, at skabe verdens bedste maritime telemedicinske sundhedsvæsen, der i videst muligt omfang matcher det landbaserede danske sundhedsvæsen, og vi er allerede nået langt i disse bestræbelser gennem det i næsten 15 år eksisterende samarbejde.