Polar Seafood investerer en lille halv mia. i nyt lakseanlæg

Polar Seafood investerer en lille halv mia. i nyt lakseanlæg

I stedet for planerne om en mindre produktions-forøgelse til små 5 mio. smolt om året, er disse planer nu skottet til fordel for et langt større og helt nyt anlæg til 20 mio. smolt om året i Båtsfjord i Finnmark.

Daglig leder Arnt Albertsen forklarer overfor avisen Finnmarken, »Vi blev undervejs i planlægningen klar over, at udvidelsen af den eksisterende produktion af postsmolt ikke kunne tilfredsstille de fremtidige krav og efterspørgsler efter postsmolt.«

»Istedet investerer vi nu i et fire gange så stort anlæg, hvor vi fanger op laksen i laksens to livsfaser. Nemlig fra livet i elven og til livet i søen, for at imødekomme fremtidens krav og efterspørgsel til postsmolt.«

Albertsen fortsætter med at man i det nye anlæg også får mulighed for at producerer spisefisk, som en slags »sikkerhedsventil« for os. I det tilfælde efterspørgslen skulle ændre sig og virksomheden ikke får solgt alle de smolt man havde regnet med.

Byggeriet forventes at starte omkring 2019, når alle tilladelser er på plads, og stå færdigt engang i løbet af 2022.

Kilde: Polar Seafood og iLaks.no FiskerForum.dk