Pas på demokratiet og fællesskabet i de mindre samlecentraler

Pas på demokratiet og fællesskabet i de mindre samlecentraler

Ud fra devisen, når man løfter i flok.. burde det egentlig være dèt der kendetegner en samlecentral A.M.B.A. (andelsselskab med begrænset ansvar) bedst, hvor hver andelshaver yder sit og bidrager til sammenholdsfølelsen.

Helt kort kan et andelsselskab defineres ved, at det er et selskab, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i selskabet som leverandører eller aftagere. I dette tilfælde, taler vi om Fiskernes Fiskesortering A.m.b.A., som lørdag den 6. februar 2016 klokken 10.00 afholder ordinær generalforsamling på Hotel Fyrklit i Hirtshals.

Hvorfor nu påpege andelsselskabernes gode og fine forretningsstruktur og kultur, som med rigtigt mange fiskere, der med enten små og store fartøjer, alle støtter op om den lokale samlecentral.

Fiskeriet synes jo inde i en god gænge

Loyaliteten overfor den lokale samlecentral er trods lidt svære tider og her sidst en lille fremgang i omsætningen, stadig meget påkrævet, hvis indtægter og udgifter fortsat skal have det rigtige forhold.

Samlecentralen er stadig livsnerven lokalt, med fællesskabet og forretningen som det bærerne, på godt og ondt. Stor som lille kan ingen undværes i det samlet hele.

Fiskernes fiskesortering A.m.b.A. er ingen undtagelse, men her har formand Jørgen Jacobsen, på den samlede bestyrelses vegne, varslet flere vedtægtsændringer til den kommende generalforsamling. Med vedtægter der er mere end 40 år gamle, er tiden nu inde til at ændre på nogle punkter, som gerne, ifølge formanden, skal være med til at sikre fremtiden for samlecentralens næsten 340 medlemmer i Hirtshals og samtidig sikre det gode sociale fællesskab, som har været kendetegnede for Fiskernes Fiskesortering A.m.b.A. i næsten 50 år.

Jubilæumsåret

Starten på jubilæumsåret (50 år) bliver således med en god og sund debat om vedtægtsændringer, der med nogle få ændringer, som bestyrelsen finder nødvendige, gerne visionært skal fremtidssikre samlecentralen og føre den ind i den virkelighed der vil herske imorgen. Om et eventuelt overskud eller andelsselskabets afkast, så skal fordeles mellem medlemmerne, eller man på generalforsamlingen vælger at lade overskuddet står i selskabet, er ifølge formanden Jørgen Jacobsen, helt op til medlemmerne at afgøre på generalforsamlingen lørdag den 6. februar klokken 10.00 på Hotel Fyrklit i Hirtshals.

Endvidere påpeger Jørgen Jacobsen, at det suverænt er generalforsamlingen der afgør om eventuelle ændringer af vedtægterne, er noget man skal gå videre med eller lade ligge. I bekræftende fald, man bliver bedt om at gå videre, skal disse ændringer vedtages på en ekstra ordinær generalforsamling, senere på året.

Både dagsorden, forslag til vedtægtsændringer og regnskab ligger til gennemsyn hos Nordjyske Bank.

Vel mødt