Omfattende sort fiskeri i Østersøen


Tal fra EU-Kommissionen viser, at op mod halvdelen af de polske fangster i Østersøen ikke bliver registreret. Danmarks sorte fiskeri i Østersøen angives til 12,74%

EU-Kommissionen har over for medlemsstaterne præsenteret resultaterne af en kommende rapport om fiskerikontrol i Østersøen. Den giver resultaterne af undersøgelser, som Kommissionens kontrolinspektører har gennemført i de otte EU-medlemsstater i Østersøen i 2005 og 2006.
Oplysningerne bekræfter, at registreringerne af fiskeriet i Østersøen kunne være bedre – og i nogle lande væsentligt bedre. Således oplyser Kommissionen, at der er et uregistreret fiskeri på knapt 50 pct. i Polen, og at der også er problemer i andre lande. Kommissionens tal angiver manglende registreringer i Sverige på 21,4 pct., i Litauen på 15,6 pct., i Tyskland på 13,59 pct., i Danmark på 12,74 pct. og i Letland på 7,56 pct.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt siger:
”Jeg hilser det yderst velkomment, at vi nu endelig har fået Kommissionen ud af busken i spørgsmålet om kontrolsituationen i Østersøen. Alt overfiskeri er et problem, da det øger presset på fiskebestandene og straffer de fiskere, som efterlever reglerne. Vi vil tage fat i Kommissionen for at se, om der er noget, vi kan følge op på. Vi har alle et ansvar, og vi må naturligvis være parat til at feje for egen dør.”

Fødevareministeren har allerede taget initiativer til at styrke den danske fiskerikontrol. I 2006 iværksatte fødevareministeren sammen med skatteministeren et kontrolsamarbejde under navnet ”Operation Sorte Fisk”. Samarbejdet fortsætter i 2007, og razziaer skal afsløre systematisk omsætning af sorte fisk. Kontrollen sker hos fiskeopkøbere, produktionsvirksomheder, restaurationer, detailhandlere og fiskefartøjer.

Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen, som består af en række organisationer dels med direkte tilknytning til fiskerierhvervet dels af andre interesseorganisationer, afholder i dagene 28.-29. marts 2007 en konference om fiskerikontrol og regeloverholdelse i Østersøen. Danmark er værtsland for konferencen, som vil foregå i Landstingssalen i Folketinget.

”Konferencen om fiskerikontrollen er et initiativ, som jeg varmt støtter. Det er klart, at fiskerierhvervet har et medansvar for overfiskeri i Østersøen. Initiativet viser, at der i erhvervet er interesse for at komme overfiskeriet til livs. Jeg har samtidig benyttet denne lejlighed til at invitere mine EU-minister­kollegaer omkring Østersøen og fiskerikommissær Joe Borg til et særskilt møde. Jeg håber, vi kan blive enige om konkrete initiativer til bekæmpelse af ulovligt fiskeri i Østersøen, ” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

FiskerForum – 14. februar 2007