Østers i Limfjorden

Med virkning fra den 11. maj 2009 er det forbudt at fiske medbringe og lande østers fra Limfjorden.

Der gælder ingen undtagelser for forbuddet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 831 af 26. august 2005, § 13 stk. 4 samt Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1359 af 19. december 2008, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 6. maj 2009.”