Nyt sømærke kan også måle strøm

Nyt sømærke kan også måle strøm

Strømforholdene kan have stor indflydelse på sejladssikkerheden, og det er derfor vigtigt at have kendskab til disse. Søfartsstyrelsen har udviklet en model, hvor man monterer strømmålerudstyr på en almindelig lystønde.

Multifunktionssømærket er billigere og mere driftssikkert end de oprindelige strømmålerbøjer. Løsningen har længe været benyttet til at levere strømdata til DMI, men den kan også være en god pakkeløsning for havne eller entreprenører, fx for offshore vindmølleparker, der alligevel skal afmærke et arbejdsområde.

Mange fordele ved multifunktionssømærket
Der er mange fordele ved at måle strømmen via en traditionel lystønde. For det første er den af jern og derfor langt mere driftsikker om vinteren end de skrøbelige strømmålerbøjer, der er af plastik og har solpaneler, som er utroligt sårbare over for is. For det andet er der tale om en opgradering af en traditionel lystønde, hvilket er væsentligt billigere end at anskaffe en strømmålerbøje. For det tredje er sømærket så at sige sin egen afmærkning og kræver derfor ikke ekstra afmærkning placeret omkring. Det reducerer driftsomkostningerne.

Pakkeløsning interessant for entreprenører
Det er Driftscenter Korsør i Søfartsstyrelsens afdeling Farvandsafmærkning og Navigation, som har stået for udviklingen af multifunktionssømærket. Det er sket i samarbejde med DMI. Driftscenterleder Jørgen Royal Petersen udtaler:

”En almindelig standardlystønde lader sig nu nemt ændre til et multifunktionssømærke, da konceptet er standardiseret og kun kræver, at få komponenter på sømærket udskiftes.”

Det nye koncept har siden forsøgsstadiet været benyttet af DMI, som er så tilfredse med konceptet, at man forventer at indfase den nye type bøjer, efterhånden som de ældre bøjer skal udskiftes. Og Jørgen Royal Petersen mener også, at løsningen kan have interesse for andre:

”Det kan være en interessant model for havnen, kraftværket, olieterminalen eller entreprenøren, som fx etablerer en offshore vindmøllepark. De får en pakkeløsning, hvor strømmåleren er integreret i det nødvendige sømærke, som kræves for at afmærke arbejdsområdet. Samtidig er det en billig og robust løsning,” siger Jørgen Royal Petersen. Han slutter:

”Dette er et godt eksempel på, at de driftsrelaterede erfaringer går godt i tråd med innovation, produktudvikling og økonomisk forsvarlige løsninger, som også kan bruges eksternt.”

For interesserede er det muligt at se online data fra DMI’s strømmålerstationer på www.dmi.dk

Strømdata på den nordligste position i Storebælt, Østerrenden N, leveres fra det omtalte multifunktionssømærke, og data for hastighed og retning opdateres hvert 10. minut.