NFT bestiller én nybygning med option på yderligere en

NFT bestiller én nybygning med option på yderligere en

Det nye fartøj til NFT (Norsk Fisketransport), bliver søsterskip til rederiets sidste nybygning MS Steigen, som også blev bygget ved Havyard. Nybygningen bliver nr. 147 i rækken.

Den nye brøndbåd bliver et Havyard 587 design på 3200 m3 og forventes leveret i juni måned 2020. Nybygningen bliver selskabets fjerde og benyttes optionen på yderligere en brøndbåd inden fristen udløber om et år, så har NFT ialt 5 brøndbåde fremstillet af Havyard.

De tre foregående fartøjer, MS Steigen, MS Namsos og MS Havtrans er alle Havyard Design 587.

Brøndbåden omfatter leveringer fra Havyards fire andre forretningsområder som, Fish Handling (MMC First Process) som leverer hele fiskefabrikken om bord. Power & Control (Norwegian Electric Systems and Norwegian Control Systems) leverer alt fra styrhuset til propellerne og Ship design & Solutions har tegnet og designet fartøjet, samt sidst men ikke mindst har Shipbuilding Technology sammen udrustet fartøjet med Productions & services.

I en kommentar til dette mix af forretningsområder på tværs af Gruppens forretninger, siger CEO Havyard Group ASA Geir Johan bakke, at samarbejdet tværfagligt har resulteret i en totalentreprise, som har givet Havyard en ikke ubetydelig fordel, som ingen andre har kunnet matche i branchen.

Med denne kontrakt underskrevet, fortsætter vi det innovative udviklingsarbejde, som snart har eksisteret i mange år med Havyard. Et samarbejde som har givet NFT de bedste brøndbåde når det gælder fiskevelfærd og effektivitet, fastslår den daglige leder Oddleif Wigdahl fra Norsk Fisketransport NFT.

Det nye fartøj bliver en tro kopi af MS Steigen, som netop er udlejet til Cermaq. Fartøjet bliver 84,4 meter langt og får en bredde på 16,9 meter og en total brøndvoluum på 3200 m3. Udover at have tre cirkelrunde fisketanke om bord, der meget er lig forholdene i opdrætsanlæggene, hvilket giver bedre fiskevelfærd, har man også en bedre pladsudnyttelse, end hvis valget var faldet på konvertionelle langsgående tanke.

Om NFT Norsk Fisketransport AS

Norsk Fisketransport AS har siden 2004 været en yderst vigtig medspiller og leverandør samt samarbejdspartner for lakseproducenterne både i Norge og i Canada. Selskabet råder i dag over hele 10 fartøjer og har ca. 150 mand ansat i flåden og administrationen.

Kilde. Havyard og NFT FiskerForum.dk