Norsk nybygningsordre til Karstensens Skibsværft
VA41K Monsun

Norsk nybygningsordre til Karstensens Skibsværft

Rederiet Setho Fiskeriselskap AS ved Thor Gunnar Martinsen og partnere har bestilt en ny 36,00 m Snurrevodsfartøj/Trawler hos Karstensens Skibsværft A/S. Projektet i sin helhed er blevet til i et meget nært og intenst samarbejde mellem Rederi og Værft.

Bag rederiet Setho Fiskeriselskap AS står Thor Gunnar Martinsen, Thomas Martinsen og Severin Reinertsen fra Flekkerøy uden for Kristiansand. Thor Gunnar Martinsen og Severin Reinertsen er begge aktive skippere, og Thomas Martinsen er styrmand og maskinist ombord.

Endvidere er Piraya AS kommet med som medejere på nybygningsprojektet. Piraja AS ejes af Ove Pettersen, Kurt Pettersen og Birger Kristoffersen også fra Flekkerøy. Dette selskab driver den pelagiske trawler ”Piraja”. Familierne bag ”Monsun” og ”Piraja” er slægtninge, og parterne er glade for sammen at kunne bidrage til at styrke fiskerinæringen på Flekkerøy. Endelig er styrmand og fisker på ”Monsun”, Svein Arne Lunde også kommet ind med en mindre ejerandel.

Rederiet blev startet i 2008 i forbindelse med køb af gamle “Monsun” efter at Martinsen og Reinertsen havde været engageret i skibene “Sjøvik” og “Svåholm” hver for sig. I 2008 blev nuværende ”Monsun” overtaget efter at have været hjemmehørende hos redere på Andabeløy. Dette fartøj er bygget i 1966, men løbende vedligeholdt og ombygget.

Rederiet har dog en klippefast tro på en fremtid i fiskerinæringen, og håber at rammevilkårene fra myndighederne skal være stabile. Derfor begyndte de indledende faser omkring udskiftning af nuværende ”Monsun” allerede for et par år siden. Efter mange undersøgelser og vurderinger enedes partnerskabet og dettes bankforbindelser med at konkludere, at en skræddersyet nybygning vil være den bedste og mest fremtidssikrede løsning for Rederiet.

Rederiet udtrykker derfor tilfredshed over at være kommet i mål aftalen med Karstensens Skibsværft, og glæder sig til at komme i gang med byggeriet. Rederiet ønsker, at takke Værftet for samarbejdet indtil videre, og fremhæver, at det har være afgørende for deres valg af byggeværft, at ejerskab og ledelse på Karstensens Skibsværftet er “hands-on”, således man kan sætte sig rundt bordet for at finde løsninger, alt med korte og klare beslutningslinier.

Det har været Rederiet magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet bliver skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som Rederiet har. Specielt har der været meget fokus på optimale arbejds-og pladsforhold omkring redskabshåndtering, ikke mindst med tanke på fremtidssikring. Ligeledes har projektet meget stor fokus på behandling og opbevaring af fangst, for at tage dette til næste niveau. Skrogfacon har været et andet fokuspunkt; hvor ønsker om sø-egenskaber, stabilitet og hastighed har vejet tungt.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Rederiet udviser. Med disse kontrakter har Værftet 16 skibe i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 2 år. I løbet af de kommende uger vil leverandører til hovedkomponenter blive fastlagt. Der lægges fra Rederiets side fokus på kvalitet, innovation og driftsikkerhed.

Fartøjets hoveddimensioner:
Længde overalt 36,00 m
Bredde moulded 9,50 m
Dybde shelterdæk 6,55 m

Rederiet ønsker at takke Innovasjon Norge og lokale banker for at have vist velvilje til at finansiere projektet. Og ligeledes takker Rederiet de parter, som ellers har bidraget med ansøgninger, anbefalinger og tilladelser.

Sidst, men allervigtigst, vil Rederiet takke koner og familie for uvurderlig støtte.

Nye MONSUN skal leveres i Juli 2021. Skroget til det nye fartøjer skal bygges hos Karstensen Shipyard Poland. Ordren har en samlet nøglefærdig værdi på omkring 65m DKK.