Nybygning VA97M Nordsö

Nybygning VA97M Nordsö

Nybygget Norsk Flyshooter til fiskeri langs Norske Kysten

Det er en yderst tilfreds skipper Bjørn Kjellby (28 år), som FiskerForum.dk har fået telefonisk kontakt med, dagen efter flyshooteren VA-967-M »Nordsö«, første prøvefiskeri omkring Thyborøn.

Armene var endnu ikke kommet helt ned fra turen op over hovedet, efter et første slæb som med skibets besætning var nogenlunde, med lidt småjusteringer og rettelser o.l., men hvor det efter andet slæb tættere på land, kørte helt og fuldstændigt som beregnet, som om besætningen og skibet havde fisket sammen i adskillige år. »Det er utroligt og rent ud sagt fremragende,« understreger den begejstrede norske skipper. »Det viser bare at samspillet mellem et godt og et fagligt dygtigt mandskab, på et fartøj, hvor teknologien, elektronikken og udrustningen er tænkt ned i detaljen, bare fungerer som en velsmurt maskine.«

En faktum, som Bjørn Kjellby understreger, da han svarer på næste spørgsmål fra FiskerForum.dk. »Er der ting på det nye skib du vil fremhæve, som værende ekseptionelt godt og helt sublimt?« hvor det spontant og ligefremt kommer fra skipper, »først og fremmest den gode besætning, der har lagt al energi i at få dette projekt til at lykkedes og næst efter det gode og helt unikke samarbejde, der har været mellem Thyborøn Skibs & Motor (3xJ), som Vi har været i tæt dialog og samarbejde med under hele forløbet med bygningen af »Nordsö«.

Et fartøj der er bygget med certifikat til fiskeriet kystnært og ud til 200 sømil ud for den norske kyst. Fra Skagerrak og op til Svalbard, hvor »Nordsö« i fremtiden vil fiske efter torsk, kuller og sej, det meste af tiden foregår fiskeriet i Nordsøen, og en 2 månederes periode i nord-norge. Et fiskeri som har besætnings-skifte hver tredje uge. Tre ugers arbejde og tre uger fri, der er en ordning som besætning og skipper er yderst tilfredse med og meget glade for.

I en sådan 3 ugers periode, skal »Nordsö« lande minimum tre gange, for at holde kvaliteten på fisken og sørge for at gældende aftaler med fiskeaftagerne langs norske kysten, altid får den mest havfriske og den bedste kvalitets-fisk overhovedet. »Nordsö« har ombord plads til ca. 1350 til 1400 kasser, svarende til hvad to hele lastvognstræk kan have, når de fra forskellige havne langs den norske kyst, skal kører fangsterne videre til auktionen og den videre forarbejdning ved den norske fiskeindustri.

Denne fredag eftermiddag sætter VA-97-M »Nordsö« fra Mandal i SydNorge kurs og fart til fiskefeltet lidt syd for Norge. Her starter man fiskeriet op allerede i morgen lørdag og vil, alt efter hvorledes det arter sig, gradvist trække længere Nordpå, fortæller Bjørn Kjellby, som også har endnu et skib liggende fem dages sejlads fra Mandal, nærmere betegnet syd for Svalbard. Et fartøj der som den nye flyshooter »Nordsö« også fisker blandet fisk som torsk og kuller samt sej.

Et stort tillykke med fartøjet til skipper Bjørn Kjellby og besætningen ombord på VA-97-M »Nordsö« og god vind fremover ønskes af FiskerForum.dk.

Kilde: 3xJ
FiskerForum.dk