Nybygning M125H »Strand Senior«

Nybygning M125H »Strand Senior«

17 Marts 2017 blev der indgået kontrakt mellem rederiet Strand Senior AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 75,00 m Snurper/Trawler. Skroget ankom til Skagen, 8 Oktober 2018, og det færdige skib blev overleveret til rederiet 1 Marts 2019. Skibet blev døbt i hjemhavnen Ålesund, Norge 8 Marts 2019.

Strand Senior AS er et datterselskap av Strand Havfiske AS. Strand Havfiske AS eier og driver frysetråleren ”Havstrand” og ringnotspurperen/tråleren ”Strand Senior”. Det er fartøyet ”Strand Senior” som ble bygd i 1999 som skal erstattes med det nye fartøyet. Strand Senior driver med kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av kolmule som fiskes vest av Irland. Øvrig fiskeri etter sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper. Familierederiet eies og drives av søstrene Janne-Grethe Strand Aasnæs og Elisabeth Strand, hvor førstnevnte er daglig leder i selskapet.

Rederiet begrundede sit valg af byggeværft med, at Karstensens Skibsværft tilbyder en samlet pakke som er både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktiv. Ligeledes har det været magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som rederiet har.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid familien Strand har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som værftet har under bygning til redere i Norge, Sverige, Danmark og Skotland, er også nye ”Strand Senior” af eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsproces og klare afgrænsninger af ansvarsområder. Fordele som også andre redere har fået øje på, og værftet forhandler således om lignende designs til potentielle norske kunder. Værftets kvalitet og omhu for detaljer begynder efterhånden at blive målestokken for denne skibstype.

Denne nybygning er nummer 4 i en serie som Furuno har arbejdet med de seneste to år. Furuno har leveret en komplet pakke med udstyr for navigation, kommunikation, fiskesøgning og displayteknik. Skibet er udstyret med 2 Furuno ARPA radar i den seneste FAR-22xx serie. S-bånds versionen er i den såkaldte ”Next” version som betyder at magnetronen er byttet ud med den mere frekvensstabile Solid State enhed, som desuden er vedligeholdesfri modsætning til magnetronen som normalt byttes efter ca 10.000 timers drift.

I udstyrslisten indgår en komplet fiskeripakke inklusive Furunos supersonar FSV-25S og den højfrekvente FSV-85. Hele tre af de nyeste Furuno ekkolod er med, og det giver mulighed for både at vurdere hvilken type af fisk som er i en stime samt størrelsefordelingen. Med disse muligheder kan man bedrive et effektivt og samtidigt skånsomt miljø hvor man fanger netop den fisk som dels er moden, dels er den rette type og størrelse til markedet, Det giver god mening, for alle er jo interesserede i et holdbart fiskeri, hvor kvoterne udnyttes til bedst mulig fangst og dermed værdi. Det rækker ikke at finde fisken med sonar og ekkolod, fangsten skal også ind i trawlen eller noten. Til det har Furuno leveret en komplet pakke med netsensorer fra Marport, som er en vigtig samarbejdspartner. Via Marport systemet kan man effektivt se hvor meget fisk der går ind i trawlen samt højde/temperatur ved trawlen og fyldningsgraden. Ved overtællen sidder en netsonde som giver et flot ekkolodsbillede af fisk som går ind i ved ”munden” af trawlen.

Broen er i øvrigt imponerende med sine 4 store 55” Hatteland skærme som står på en flot gulvkonsol som kan justeres i tilten for at give optimal betragtningsvinkel. Ergonomi er en vigtig sag for fiskeren som jo anvender mange timer i styrehuset. Desuden er der 23 andre skærme i en blanding af 24” og 26” versioner, mange af dem med multi-touch funktion.

Sikkerhed er også en vigtig sag i det moderne fiskeri, hvor skibene jo bliver større og større. Alle områder i skibet overvåges af kameraer så alle vinkler dækkes ind. Skipperen kan se alle som udfører arbejdsmoment samtidigt og desuden spille situationen ind på DVR enheder. Desuden har han kontakt med alle via trådløse headset på hjælmen, som naturligtvis er obligatorisk når man arbejder på dæk eller i maskin.

Design, indretning og arrangement er blevet til i et godt og nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har vært optaget av innovative løsninger, og der har vært lagt specielt vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen. I tillæg til dette er det lagt stor fokus på skrogets udformning, og optimering i forhold til ”Strand Senior”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig fuel forbrug. I tillæg er fartøjet udrustet med varmegenindvindings anlæg fra alle motorer, LED belysning ”all over”, elektriske vincher samt flere tiltag for at sikre lavest mulige energiforbrug.

Sikkerhed og arbejdsforhold er i særlig fokus ved at hele lastedækket er gjort vandtæt med vandtætte skibssider. Det øger sikkerheden, og fribordet øges med næsten 3,0 m. Videre har Rederiet valgt at satse på en fremtidssikret løsning for winche-anlægget, som er elektrisk drevet. Dette for at prioritere det eksterne og interne miljø (lavere støjniveau). Nye ”Strand Senior” er første fartøj i ringnot-flåden med elektrisk drift på nothaler.

Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger:
Fartøjet udrustses med 4880 kW hovedmotor og 3000 kW akselgenerator. Herved vil der være tilstrækkelig effekt til fremdrift under tråling, såvel som til el-anlægget (primært sidepropellere) under not-fiskeri. For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-gene

ratoranlæg, hver på 567 ekW. Det elektriske system er opbygget med mulighed for paralleldrift af de 3 diesel-generatorer. Endvidere er el-anlægget forsynet med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af diesel generatorerne. Reduktionsgearet er med 2-speed step for propelleren, således dimensioneret at speed step 1 primært vil blive anvendt i begrænsede tilfælde, når der er brug for fuld effekt på hovedpropeller. Endvidere er der monteret UPS/clean power for 230V, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%. Sammen med 2-speeds gearet, vil den flydende frekvens dække propelleromdrejgningstal fra 92 til 142 rpm.

Driftsfilosofi:
Under fiskeri, hvor fartøjets elektriske winchanlæg anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på wincherne, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorerne i drift.

Winch anlægget er af elektrisk type, med re-generering af effekten bla under udfiring af wire. Skulle der være ønske om yderligere kraft på fremdrivningsanlægget, da er hjælpemotorerne så tilstrækkelig store, at de tilsammen vil kunne køre skibets normale strømforsyning incl belastning på winchesystemet.

Da det elektriske system er forberedt for parallel kobling af generatorerne, vil der være en stor sikkerhed i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dække fartøjets strømforbrug på tilfredsstillende vis. Endvidere er hovedtavlen forsynet med skillebryder, således akselgenerator kan drive sidepropellere, og dieselgeneratorer skibets øvrige el-belastning. Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.