Ny direktør i Hanstholm Havn


Thisted Kommune har i dag godkendt Hanstholm Havns indstilling af Birgitte Juhl som ny direktør for Hanstholm Havn.

Tiltrædelsen forventes at finde sted 1. maj 2008 og sker i forbindelse med den nuværende havnedirektør Hans Kjærs pensionering.

Havnebestyrelsen, der har foretaget indstillingen, har lagt stor vægt på at finde en leder, som vi forventer vil være i stand til at formidle et godt samarbejde mellem havnens mange virksomheder og alle øvrige samarbejdspartnere for Hanstholm Havn. Dette er overordentlig vigtigt, idet havnen står over for en stærk udvikling i de kommende år, hvor en ny udviklingsplan skal realiseres.

Birgitte Juhl kommer fra en stilling som udviklingsdirektør i Vesthimmerlands Kommune, hvor hun tillige har indgået i kommunens direktion. Tidligere har Birgitte Juhl drevet en landinspektør-virksomhed og har dermed en baggrund såvel fra det private erhvervsliv som i de senere år fra sit virke som udviklingsdirektør i en kommune.

Birgitte Juhl har desuden stor erfaring i projektledelse og finansieringsforhold omkring offentlige investeringsprojekter, herunder ikke mindst at etablere et samarbejde mellem såvel statslige danske som EU institutioner